skip to Main Content

เกิดอะไรในโลก : สหรัฐฯ เป็นประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกมากที่สุดในโลก และทั่วโลกผลิตพลาสติกเพิ่มขึ้นถึง 20 เท่า ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา

รายงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ยื่นต่อสภาคองเกรสของสหรัฐฯ เปิดเผยว่าสหรัฐฯ เป็นประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกมากที่สุดในโลก โดยในปี 2016 สหรัฐฯ ทิ้งขยะพลาสติกมากถึง 42 ล้านตัน ซึ่งมากกว่าจีนถึงสองเท่า และมากกว่าทุกประเทศในสหภาพยุโรปรวมกัน

รายงานเรื่อง “การประเมินบทบาทของสหรัฐเรื่องขยะพลาสติกในมหาสมุทรโลก” (Reckoning with the U.S. Role in Global Ocean Plastic Waste) ตามการมอบหมายของรัฐสภาระบุว่า ความสำเร็จของสิ่งประดิษฐ์น่าอัศจรรย์อย่างพลาสติกในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ได้ก่อให้เกิดขยะพลาสติกในทุกหนแห่งทั่วโลก เป็นวิกฤตทางสิ่งแวดล้อมและสังคม ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนริมฝั่งและชุมชนห่างฝั่ง ก่อมลพิษในแม่น้ำ ทะเลสาบและชายหาด สร้างภาระทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน เป็นอันตรายต่อชีวิตสัตว์ป่า และทำให้น้ำที่มนุษย์ใช้ดื่มกินปนเปื้อน

📌 ปริมาณขยะล้นโลก

โดยเฉลี่ยแล้ว ชาวอเมริกันแต่ละคนทิ้งขยะพลาสติกคนละ 130 กิโลกรัมต่อปี ตามด้วยอังกฤษ 99 กิโลกรัมต่อปี และเกาหลีใต้ 88 กิโลกรัมต่อปี ในรายงานยังเปิดเผยด้วยว่า การผลิตพลาสติกเพิ่มขึ้นถึง 20 เท่า จากที่เคยผลิต 20 ล้านตัน ในปี 1966 ขึ้นมาเป็น 381 ล้านตัน ในปี 2015 ซึ่งปัญหาขยะพลาสติกก่อให้เกิดวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม ทั่วทุกมุมโลก

แต่ละปีมีขยะพลาสติกเพิ่มขึ้น 8 ล้านเมตริกตัน หากเพิ่มขึ้นในอัตรานี้ อาจมีขยะพลาสติกหลุดลอดลงมหาสมุทรทั่วโลกมากถึง 53 ล้านเมตริกตันต่อปีภายในปี 2030 คิดเป็นครึ่งหนึ่งของน้ำหนักปลาที่จับได้ทั่วโลกในแต่ละปี สาเหตุหนึ่งเป็นเพราะอัตราการรีไซเคิลขยะพลาสติกไม่ทันกับปริมาณขยะที่เกิดขึ้น

📌 กำหนดแนวทางแก้ไข

รายงานเรียกร้องให้สหรัฐ เร่งกำหนดยุทธศาสตร์ระดับชาติภายในสิ้นปี 2022 พร้อมกับเสนอแนะให้กำหนดเพดานการผลิตพลาสติกระดับชาติ ใช้วัสดุที่สลายตัวง่ายและรีไซเคิลง่าย ลดการผลิตพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ปรับปรุงการกำจัดขยะ ใช้เทคนิคขจัดไมโครพลาสติกในแหล่งน้ำ ห้ามการทิ้งขยะพลาสติกลงในมหาสมุทรโดยตรง และเก็บข้อมูลเพื่อสร้างระบบติดตามแหล่งที่ก่อให้เกิดขยะ

ขณะนี้หลายฝ่ายกำลังกังวลเรื่องขยะพลาสติกในท้องทะเล ซึ่งในตอนแรก มีความพยายามควบคุมการทิ้งขยะจากเรือโดยสารหรือเรือขนส่งสินค้า รวมทั้งเมืองที่อยู่ตามชายฝั่งทะเล แต่ในความเป็นจริง ขยะพลาสติกทุกชนิดที่ถูกทิ้งบนแผ่นดิน ไม่ว่าจะไกลจากทะเลแค่ไหน ก็สามารถที่จะหลุดรอดไปถึงทะเลและส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศทางทะเลได้

📌 ทั่วโลกจัดการอย่างไรกันบ้าง

ชาวอเมริกันผลิตขยะเฉลี่ยมากกว่าประชากรทั่วโลกถึง 3 เท่า (ขยะในที่นี้นับรวมพลาสติกและเศษอาหารด้วย) แต่เมื่อพูดถึงการรีไซเคิลอเมริกากลับเป็นประเทศ ที่มีการรีไซเคิลน้อยกว่าประเทศอื่นๆโดยคิดเป็นขยะเพียง 35% เท่านั้นในขณะที่เยอรมนีเป็นประเทศที่มีการรีไซเคิลขยะถึง 68% ของปริมาณขยะทั้งหมด

งานวิจัยได้ทำการศึกษาถึงการดำเนินการและการจัดการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศต่อวิกฤติขยะที่โลกกำลังเผชิญ ที่ส่วนมากเป็นปัญหาของการใช้พลาสติกเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่มนุษย์ผลิตขยะเหล่านี้ออกมามากกว่า 2.1 พันล้านตันทุกปีแต่มีเพียง 16% เท่านั้นที่ถูกรีไซเคิล 46% ที่มีการจัดการไม่ดีพอส่วนที่เหลือ… ไม่ได้ถูกจัดการอะไรเลย

กระโดดข้ามจากอเมริกามาดูแถบบ้านเรากันบ้างทางด้านประชากรของจีนและอินเดียที่คิดเป็น 36% ของประชากรโลกผลิตขยะได้ 27% ของขยะทั้งหมด

ภายหลังจากที่จีนปฏิเสธการนำเข้าขยะจากอเมริกา (ก่อนหน้านี้อเมริกาจะทำการส่งขยะมารีไซเคิลที่จีน) ส่งผลกระทบขนาดใหญ่ต่อวงการการจัดการสิ่งแวดล้อมในอเมริกา และนั่นทำให้พวกเขาไม่มีทางเลือกมากเท่าไหร่ในการจัดการขยะเหล่านั้น และทำให้ในบางครั้งอเมริกาจำเป็นต้องเผาขยะเพื่อจัดการกับขยะ

อย่างไรก็ตามปัญหาขยะพลาสติกและการรีไซเคิล ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ที่จะส่งผลในระยะยาว การจัดการที่ดีของประเทศก็เป็นหนึ่งปัจจัย ที่จะช่วยลดการทิ้งขยะได้แต่อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญคือ ประชากรทุกคนที่จะช่วยกันลดการทิ้งขยะ และใช้ถุงพลาสติกให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

 

 

ที่มา :
mcot : https://tna.mcot.net/world-835420
nationtv : https://www.nationtv.tv/news/378855240
matichon : https://www.matichon.co.th/foreign/news_3068869
beartai : https://www.beartai.com/news/340719

สหรัฐก่อขยะพลาสติกมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ