skip to Main Content

UPDATE : สหรัฐอเมริกาชื่นชมลัตเวียบรรจุฮิซบุลลอฮ์ของเลบานอนเข้าบัญชีองค์กรก่อการร้ายของประเทศ

เคล บราวน์ รองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่า “ลัตเวียสนับสนุนการดำเนินมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องกับฮิซบุลลอฮ์ และแสดงความพร้อมที่จะบังคับใช้มาตรการห้ามเดินทางในประเทศต่อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับองค์กรนี้”

การรณรงค์กดดันสูงสุดของรัฐบาลทรัมป์ต่ออิหร่านและฮิซบุลลอฮ์ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ทำให้หลายประเทศในยุโรปรวมถึงลาตินอเมริกาเข้าร่วมแคมเปญการขึ้นบัญชีดำกลุ่มฮิซบุลลอฮ์เป็นกลุ่มก่อการร้าย

บราวน์กล่าวอีกว่า “การที่หลายประเทศในยุโรป ลาตินอเมริกาและภูมิภาคอื่นๆ ประกาศต่อต้านองค์กรก่อการร้ายอย่างต่อเนื่อง เท่ากับเป็นการส่งข้อความที่ชัดเจนไปยังฮิซบุลลอฮ์และผู้สนับสนุนมันในอิหร่านว่าวันใหม่กำลังใกล้เข้ามาแล้ว”

เขาเพิ่มเติมว่า “ในวันใหม่นี้ ฮิซบุลลอฮ์จะไม่สามารถปฏิบัติการบนแผ่นดินยุโรปได้อีก และสหภาพยุโรปจะติดตามการนำของรัฐบาลยุโรปหลายแห่งโดยการปิดช่องโหว่ที่ถูกเปิดขึ้นจากความผิดพลาดในการแยกความแตกต่างระหว่างปีกทางด้านการทหารและการเมืองของฮิซบุลลอฮ์”

ฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศหลักของยุโรปที่จำแนกความต่างระหว่างปีกด้านการทหารและการเมืองของฮิซบุลลอฮ์ แต่วอชิงตันพยายามผลักดันให้ฝรั่งเศสเปลี่ยนจุดยืนดังกล่าว โดยให้ถือว่าฮิซบุลลอฮ์ทั้งองค์กรไม่ว่าจะปีกทหารหรือการเมืองถือเป็นองค์กรก่อการร้ายทั้งสิ้น แต่การกดดันดังกล่าวกลับไร้ประโยชน์

บราวน์กล่าวปิดท้ายว่า “ความจริงที่เรียบง่ายก็คือ ฮิซบุลลอฮ์เป็นองค์กรก่อการร้าย ทั้งต้นกำเนิดและสาขาย่อย”

ปีค.ศ.1982 ฮิซบุลลอฮ์ถูกก่อตั้งขึ้นในเลบานอนโดยรัฐบาลอิหร่าน ในความพยายามเพื่อตอบโต้ผลประโยชน์ของอิสราเอล

ฮิซบุลลอฮ์ได้เพิ่มขีดความสามารถอย่างต่อเนื่องในการโจมตีอิสราเอลและสร้างอิทธิพลทางการเมืองภายในเลบานอน โดยถือเป็นองค์กรที่ไม่ใช่รัฐที่สามารถครอบครองอาวุธได้โดนอยู่นอกเหนือการควบคุมของรัฐ ซึ่งลักษณะเช่นนี้เหลือเพียงไม่กี่ประเทศในโลกแล้ว

นอกจากนี้ฮิซบุลลอฮ์ยังส่งกองกำลังเข้าแทรกแซงสถานการณ์ในซีเรีย อิรักและเยเมนอีกด้วย

สหรัฐชมลัตเวีย ขึ้นบัญชีฮิซบุลลอฮ์เป็นกลุ่มก่อการร้าย

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ