skip to Main Content

WORLD : สหรัฐฯ ถอนทหารออกจากอัฟกานิสถานแล้ว แต่ยังไม่หยุดก่ออาชญากรรมต่อประเทศนี้
.
“การเปลี่ยนแปลง” ที่ยาวนานถึง 20 ปีซึ่งบังคับโดยสหรัฐฯ ในอัฟกานิสถาน ไม่เพียงแต่ล้มเหลวในการทำให้ชาวอัฟกันให้พ้นจากความยากจนและความไม่มั่นคงเท่านั้น
.
แต่ยังทำให้วิกฤตการณ์ 2 ประการของการอยู่รอดและการพัฒนาประเทศยิ่งทวีความเลวร้ายรุนแรงขึ้น นี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของหายนะ “ประชาธิปไตยแบบสหรัฐฯ”
.
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน
MFA China
.
#ขุนคมคำ

สหรัฐฯ ถอนทหารออกจากอัฟกานิสถานแล้ว แต่ยังไม่หยุดก่ออาชญากรรมต่อประเทศนี้

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ