skip to Main Content

UPDATE : สหรัฐฯ มุ่งมั่นในการป้องกัน-ความร่วมมือทางทหารกับซาอุดิอาระเบีย
.
สหรัฐฯ ยืนยันความจำเป็นที่จะช่วยซาอุดิอาระเบียปกป้องอาณาเขตของตนจากการโจมตีที่กำลังประจักษ์ชัดในปัจจุบัน โดยเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นจากฝ่ายบริหารของสหรัฐฯ ในปัจจุบันในเรื่องนี้หลังจากที่กระทรวงการต่างประเทศอนุมัติการขายอาวุธให้กับราชอาณาจักร
.
เน็ด ไพรซ์ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ กล่าวว่า การอนุมัติการขายขีปนาวุธให้ราชอาณาจักรนั้นมาภายหลัง”การโจมตีข้ามพรมแดนต่อซาอุดิอาระเบียที่เพิ่มขึ้นในระยะหลัง” ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วว่าขีปนาวุธเหล่านี้ถูกใช้เพื่อสกัดกั้นการโจมตีด้วยโดรน ซึ่งคุกคามทั้งกองกำลังซาอุดิอาระเบียและสหรัฐฯ ในภูมิภาค
.
กระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งให้รัฐสภาทราบถึงการขายขีปนาวุธมูลค่า 650 ล้านดอลลาร์ให้กับซาอุดีอาระเบีย ซึ่งรวมถึงขีปนาวุธอากาศสู่อากาศพิสัยกลางขั้นสูง 280 ลูก
.
กระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าข้อตกลงใหม่นี้จะใช้ในการป้องกันภัยทางอากาศเท่านั้น ซึ่งไม่สามารถใช้โจมตีเป้าหมายได้
.
เน็ด ไพรซ์ กล่าวว่า เป้าหมายคือการเติมเต็มสิ่งที่มีอยู่ของซาอุดิอาระเบีย “สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของประธานาธิบดีไบเดนในการสนับสนุนการป้องกันดินแดนของซาอุดิอาระเบีย”
.
ข้อตกลงใหม่นี้ได้รับการอนุมัติภายในเวลาไม่ถึงสองเดือนหลังจากที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติ เจค ซัลลิแวน เยือนซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเขาได้พบกับมกุฎราชกุมาร มุฮัมหมัดบินซัลมานแห่งซาอุดีอาระเบีย

สหรัฐฯ มุ่งมั่นในการป้องกัน-ความร่วมมือทางทหารกับซาอุดิอาระเบีย

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ