skip to Main Content

WORLD : สหรัฐเคืองอิรัก ผ่านกฎหมายห้ามยุ่งอิสราเอลถือมีความผิดอาญา
.
วอชิงตัน ก.การต่างประเทศ แสดงความวิตกกังวล ที่รัฐสภาอิรัก ผ่านกฎหมาย ว่าด้วยการปฏิสัมพันธ์กับอิสราเอลทุกกรณี มีความผิดและต้องโทษทางอาญาโดยระบุว่า อิรักคุกคามเสรีภาพและส่งเสริมการต่อต้านชาวยิว
.
aljazeera
.
#ขุนคมคำ

สหรัฐเคืองอิรัก ผ่านกฎหมายห้ามยุ่งอิสราเอลถือมีความผิดอาญา

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ