skip to Main Content

630302 – นายกฯมาเลย์คนใหม่กับการพูดคุยสันติสุข/สันติภาพ

ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

 

สัมภาษณ์ : นายกฯมาเลย์คนใหม่กับการพูดคุยสันติสุข/สันติภาพ ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี

Back To Top
×Close search
Search