skip to Main Content

SOCIAL : สาธารณสุขอำเภอเบตง แนะผู้เบริโภคทำความสะอาดกระป๋องและหีบห่อในกระเช้าปีใหม่ก่อนเปิด ลดความเสี่ยงโควิด
.
นายวงศ์วิทย์ อัครวโรทัย สาธารณสุขอำเภอเบตง เปิดเผยว่า ในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ ประชาชนจะมีการซื้อของฝาก ของขวัญให้แก่กันและกัน ซึ่งกระเช้าประเภทเครื่องกระป๋องจะได้รับความนิยมเป็นจำนวนมากสามารถเก็บไว้ได้เป็นเวลานาน แต่ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เครื่องกระป๋องที่บรรจุในกระเช้าควรทำความสะอาดกระป๋องและหีบห่อ ก่อนเปิดบริโภค ลดเสี่ยงการสัมผัสปนเปื้อนบริเวณพื้นผิว และให้ล้างมือหลังจากสัมผัสทันที เพราะในขั้นตอนการนำกระป๋องมาบรรจุในกระเช้า ก็อาจจะมีโอกาสปนเปื้อนเชื้อไวรัสที่เกิดจากการสัมผัสของพนักงานได้
.
นอกจากนี้ การเลือกซื้อเครื่องกระป๋องที่มีคุณภาพนั้น ควรเลือกซื้อกระป๋องที่อยู่ในสภาพดี ไม่บุบ และให้ดูฉลากสินค้าที่ผ่านการตรวจรับรองและมีเลขสารบบอาหารหรือตัวเลขหลังเครื่องหมาย อย. ที่สำคัญ คือ ควรเลือกซื้ออาหารกระป๋องที่ผลิตใหม่ โดยสังเกต วัน เดือน ปี ที่ผลิต และวันหมดอายุ และควรนำเครื่องกระป๋องประเภทเนื้อสัตว์มาอุ่นให้ร้อนก่อนบริโภค
.
สวท.เบตงNews
.

สาธารณสุขอำเภอเบตง แนะผู้เบริโภคทำความสะอาดกระป๋องและหีบห่อในกระเช้าปีใหม่ก่อนเปิด ลดความเสี่ยงโควิด

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ