สามีไม่มีรายได้ภรรยาให้เงินนาฟาเกาะห์แก่สามีได้ไหม

จำนวนการดู 55 ครั้ง, ดูวันนี้ 2 ครั้ง