สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา จัดงานเมาลิดกลางยะลาและทดสอบการอ่านอัลกุรอานระดับภาคใต้ ประจำปี 2566 – White Channel

White Channel

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา จัดงานเมาลิดกลางยะลาและทดสอบการอ่านอัลกุรอานระดับภาคใต้ ประจำปี 2566

SOUTH : สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา จัดงานเมาลิดกลางยะลาและทดสอบการอ่านอัลกุรอานระดับภาคใต้ ประจำปี 2566 พร้อมร่วมลุ้นรางวัลสำหรับผู้ร่วมงานรับตั๋วเครื่องบินไปประกอบพิธีอุมเราะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
.
วันนี้ (1 มี.ค.) ที่หอประชุมสิริสวัสดิธร สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ได้มีการจัดงานเมาลิดกลางยะลา และทดสอบการอ่านอัลกุรอาน ประจำปี 2566 ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา อดีตประธานรัฐสภา เป็นประธานเปิดพิธี มีประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา นายกสมาคมกอรีแห่งประเทศไทย นายธราวุธ ช่วยเกิด ปลัดจังหวัดยะลา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจัดงาน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม
.
นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา/คณะกรรมการจัดงาน กล่าวว่า การจัดงานเมาลิดกลางจังหวัดยะลา ถือเป็นประเพณีสำคัญทางศาสนาอิสลาม เป็นการเชิดชูคุณงามความดี ความศรัทธา ในเกียรติประวัติของผู้เป็นศาสดา นั้นคือ นบีมูฮัมหมัด (ซ.ล) ซึ่งทำให้มุสลิมได้ตระหนักและระลึกถึงคำสอนอันมีคุณค่าทางศาสนาอิสลาม สามารถนำไปฝึกจิตใจพร้อมทั้งปฏิบัติตาม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความดีงามในจิตใจตนเองและสร้างประโยชน์ให้สังคม
.
การจัดงานในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 6 ประจำฮิจเราะห์ศักราช 1444 โดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และผู้นำศาสนา กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 1-7 มีนาคม 2566 ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
.
สำหรับ กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การประกวดอ่านบัรซันยี (กอซีเดาะ) การแข่งขันตอบปัญหาทางศาสนา การแข่งขันอาซาน การแข่งขันขับร้องอนาชีด การประกวดอาหารพื้นเมือง การแข่งขันบรรยายธรรมโดยนักวิชาการศาสนา การจับรางวัลผู้มาร่วมงานและรางวัลพิเศษ ตั๋วเครื่องบินไปประกอบพิธีอุมเราะห์ ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย การแสดงสินค้าและจำหน่ายอาหารฮาลาล การแสดงการขับร้องอนาชีดเยาวชน ทั้ง 7 วัน 7 คืน ตลอดจนการแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

โดยวันที่ 1-3 มีนาคม 2566 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จัดโครงการทดสอบการอ่านอัลกุรอาน โดยบูรณาการร่วมกับสมาคมกอรีแห่งประเทศไทย ในอุปถัมภ์จุฬาราชมนตรี และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนรักการอ่านอัลกุรอาน สามารถอ่านอัลกุรอานได้ถูกต้องชัดเจนมีความไพเราะ และให้ผู้ที่มีความสามารถด้านการอ่านอัลกุรอาน ได้แสดงศักยภาพผ่านเวทีการประกวดแข่งขัน เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดในระดับประเทศสู่ระดับนานาชาติ นำมาซึ่งเกียรติยศและชื่อเสียงสู่ประเทศไทย ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน ผู้นำศาสนา และสร้างความสมานฉันท์กับประเทศเพื่อนบ้าน
.
ส่วนวันที่ 4-5 มีนาคม 2566 ร่วมกับชมรมตาดีกาจังหวัดยะลา กิจกรรมแข่งขันแสดงอานาชีดของนักเรียนตาดีกา วันที่ 6 มีนาคม 2566 ร่วมกับกลุ่มสตรีจังหวัดยะลา กิจกรมการสัมมนาอบรมของกลุ่มแม่บ้านสตรี และการแข่งขันทำอาหารพื้นบ้านของจังหวัดชายแดนภาคใต้ และวันที่ 7 มีนาคม 2566 ร่วมกับชมรมอิหม่ามจังหวัดยะลา กิจกรรมเสวนาฟอรั่มให้ความรู้กับอิหม่ามมัสยิดแต่ละมัสยิด ทั้ง 500 กว่าแห่ง ในจังหวัดยะลา
.

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ