skip to Main Content

กองทัพปากีสถานพยายามสุดความสามารถในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ
.
อุทกภัยครั้งล่าสุดในปากีสถาน กองทัพปากีสถานได้ดำเนินมาตรการในการกู้ภัยและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมเร่งฟื้นฟูสภาพบ้านเมืองให้กลับมาเป็นปกติให้มากที่สุด. โดยได้มีการประสานงานกับหน่วยงานพลเรือน ตามรายงานของ ISPR ได้มีการแจกจ่ายชุดแบ่งปันกว่า5,487 ชุดและเต็นท์กว่า 1200 หลังให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จนถึงขณะนี้ ได้จัดตั้งค่ายบรรเทาทุกข์แล้ว 117 แห่งทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กองทัพปากีสถานได้ส่งกำลังพลกว่า 7,522 นายไปพร้อมกับเรือ 50 ลำ และมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามพร้อมหน่วยแพทย์ ไปให้การรักษากว่า 25 แห่งอีกด้วย โดยมีจำนวนของผู้ป่วยมากกว่า 25,000 ที่รอรับการรักษาจนถึงขณะนี้
.
นอกจากนี้ ได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบกภายใต้คำสั่งของหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก มีหน้าที่คอยประสานงานการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์โดยประสานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับกองทัพ และยังมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเกี่ยวกับการรวบรวมและแจกจ่ายสิ่งของเพื่อบรรเทาทุกข์อันแสดงออกถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับผู้ประสบอุทกภัย กองทัพปากีสถานได้เลื่อนการจัดงานวันกองทัพออกไป ซึ่งตามปกติจะมีการเฉลิมฉลองงานวันกองทัพในวันที่ 6 กันยายนของทุกปี โดยต้องการเน้นย้ำว่าวันที่ 6 กันยายนเป็นการเฉลิมฉลองชัยชนะที่กองทัพมีเหนือกองกำลังอินเดียที่โจมตีปากีสถานในเดือนกันยายนปี 1965

สุดความสามารถ !

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ