skip to Main Content

SOUTH : สุดคึกคัก อาหารอร่อย ตลาดเราะมะฎอน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
.
4 เม.ย. 65 วันที่สองของการถือศีลอด ของพี่น้องมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลาม โดยบรรยากาศบริเวณตลาดเราะมะฎอน หน้าโรงเรียนอนุบาลควนโดน อำเภอควนโดน เริ่มคึกคักตั้วแต่ช่วงบ่าย มีพี่น้องประชาชนมาจับจ่ายซื้อของ ทั้งของคาว ของหวาน ซึ่งมีขนมหลากหลายชนิดให้เลือก อาทิ ขนมหวาน ราคาเริ่มต้นที่ ชิ้นละ 5 บาท และแกงถุงละ 20 บาท โดยมีนายเจนฤทธิ์ รอเกตุ สาธารณสุขอำเภอควนโดน พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจเยี่ยมพ่อค้า แม่ค้า และประชาชนที่มาจับจ่ายให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด
.
สำหรับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19 ในตลาดเราะมะฎอน ซึ่งในอำเภอต่างๆ ก็จะเปิดตลาด เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจับจ่ายซื้อของสำหรับละศีลอด โดยจังหวัดสตูลได้ดำเนินการกำกับ ติดตามตลาดเราะมะฎอนทุกแห่ง โดยให้ดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 แล้ว ได้แก่ การกำหนดทางเข้า-ออกตลาดที่ชัดเจน จำนวน 2 ทาง ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการที่จุดคัดกรองและควบคุมการเข้าออกของประชาชนทั้ง 2 ทาง มีเจลแอลกอฮอล์ให้บริการผู้มาจับจ่าย พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ซึ่งหากผู้ที่เดินเข้าตลาดไม่สวมใส่หน้ากาก เจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาตให้เข้าตลาดเด็ดขาด นอกจากนี้สำหรับร้านค้าจะต้องมีแผงพลาสติกใสกั้นระหว่างผู้จำหน่ายและผู้ซื้อ โดยมีการเว้นระยะห่างระหว่างแผงจำหน่ายด้วย
.
#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล

สุดคึกคัก อาหารอร่อย ตลาดเราะมะฎอน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ