skip to Main Content

เกิดอะไรในโลก : สุลต่านโอมานออกพระราชกฤษฎีกา คืนสัญชาติให้กับประชาชน 118 คน

สุลต่านฮัยษัม บิน ฏอริก ของโอมาน ได้ออกพระราชกฤษฎีกาเพื่อคืนสัญชาติโอมานให้กับประชาชน 118 คน โดยพระราชกฤษฎีกาที่ออกเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ระบุว่าสัญชาติโอมานจะถูกคืนให้กับทุกคนที่อยู่ในรายชื่อที่แนบมา” ซึ่งชื่อทั้งหมดจะถูกตีพิมพ์อยู่ในราชกิจจานุเบกษา โดยไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

หลังจากที่ผ่านมา รัฐสุลต่านแห่งนี้ไม่ให้การรับรองกับการถือ2สัญชาติของบุคคล ตามมาตราที่ 9 ของกฎหมายสัญชาติโอมาน ที่พลเมืองจะเสียสัญชาติหากได้สัญชาติของประเทศอื่น

การเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ที่ออกเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งได้คืนสัญชาติโอมานให้กับ 48 คน นับเป็นคำสั่งแรกจากสุลต่านฮัยษัม หลังเข้ารับตำแหน่งในปี 2020 หลังจากการเสียชีวิตของสุลต่านกอบูส บิน ซะอิ๊ด ผู้เป็นบรรพบุรุษมาช้านาน

ทั้งนี้กฎหมายกำหนดว่า “ผู้ที่ต้องการรับคืนสัญชาติ ต้องมีความประพฤติและพฤติกรรมที่ดี และต้องไม่เคยถูกตัดสินว่ามีความผิดทางอาญาหรืออาชญากรรม และปราศจากโรคติดต่อ”

https://www.middleeastmonitor.com/20220606-oman-restores-citizenship-to-120-people/

สุลต่านโอมานออกพระราชกฤษฎีกา คืนสัญชาติให้กับประชาชน 118 คน

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ