skip to Main Content

WORLD : ส่งกำลังใจแด่พวกเขา วันผู้ลี้ภัยโลก
.
วันผู้ลี้ภัยโลกคือวันอะไร?
วันผู้ลี้ภัยโลก ตรงกับวันที่ 20 มิถุนายนของทุกปี ถูกกำหนดขึ้นอย่างเป็นทางการครั้งแรกใน พ.ศ. 2544 ตามประกาศของประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เพื่อระลึกถึงความกล้าหาญของผู้ลี้ภัยทั่วโลกที่ถูกบังคับให้พลัดถิ่นจากความรุนแรงและการประหัตประหาร วันผู้ลี้ภัยโลกยังเป็นโอกาสในการสร้างความห่วงใยและความเข้าใจ ต่อพวกเขาที่ต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่โหดร้าย และความเข้มแข็งที่พวกเขามีในการสร้างชีวิตใหม่ให้กับตัวเองและครอบครัว
.
UNHCR
#WorldRefugeeDay2022

.
#ขุนคมคำ

ส่งกำลังใจแด่พวกเขา วันผู้ลี้ภัยโลก

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ