ส่งกำลังใจให้ตัวแทนไทยเข้าร่วมแข่งขันท่องจำอัลกุรอ่าน ประเภท 30 ยุซ ณ ประเทศอินโดนีเซีย – White Channel

White Channel

ส่งกำลังใจให้ตัวแทนไทยเข้าร่วมแข่งขันท่องจำอัลกุรอ่าน ประเภท 30 ยุซ ณ ประเทศอินโดนีเซีย

SOCIAL : ร่วมส่งกำลังใจ นายฟุรกอน โต๊ะเฮง นักเรียนโรงเรียนอิสลาฮียะห์ ชั้นสาม ษานาวีย์ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย ผ่านสมาคมฮาฟิศกุรอานแห่งประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันท่องจำอัลกุรอ่าน ประเภท 30 ยุซ ณ ประเทศอินโดนีเซีย
ระหว่างวันที่ 4-8 กันยายน 2566
.
ขอบคุณสมาคมฮาฟิศกุรอานแห่งประเทศไทย

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ