skip to Main Content

WORLD : ส่งท้ายปี 64 ด้วยการส่งใจไปปาเลสไตน์ ของนักเคลื่อนไหวไอร์แลนด์

.

นักเคลื่อนไหวชาวไอร์แลนด์ จัดชุมนุมขึ้นบนสะพานฮาเพนนี เพื่อความสามัคคี เพื่อการต่อสู้อย่างกล้าหาญของชาวปาเลสไตน์ และระลึกถึงวันครบรอบ 13 ปี ที่อิสราเอลโจมตีฉนวนกาซ่า

.

กิจกรรมดังกล่าว แสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับปาเลสไตน์ ซึ่งจัดขึ้นทุกวันส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่แคมเปญชื่อ Ireland Palestine Solidarity Campaign

::

1 มกราคม 65

.

IPSC

.

#ขุนคมคำ

ส่งท้ายปี 64 ด้วยการส่งใจไปปาเลสไตน์ ของนักเคลื่อนไหวไอร์แลนด์

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ