skip to Main Content

SOUTH : ส่งผู้แสวงบุญ เที่ยวบินปฐมฤกษ์ ณ สนามบินนราฯ
.
10 มิถุนายน 65 ที่อาคารอเนกประสงค์ท่าอากาศยานนราธิวาส ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีส่ง และอำนวยพรแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ นครมักกะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย รอบปฐมฤกษ์ โดยส่วนราชการ ผู้นำศาสนา และญาติผู้แสวงบุญจำนวนมากร่วมในพิธี
.
สำหรับการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ในปี 2565 ทางการซาอุดีอาระเบียได้ให้โควต้าแก่ชาวไทยมุสลิม จำนวน 5885 คน และเมื่อสิ้นสุดเวลา ปรากฎว่า มีผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิเดินทางไปประกอบพิธีจำนวน 3738 คน โดยมีชาวไทยมุสลิมจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 1580 คน ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี 660 คน จังหวัดนราธิวาส 492 คน และจังหวัดยะลา 428 คน โดยมีเที่ยวบินขาไป ระหว่างวันที่ 10 – 13 มิถุนายน 2565 และวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565
– เส้นทางนราธิวาส – มะดีนะห์ จำนวน 2 เที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2565
– เส้นทางหาดใหญ่ – มะดีนะห์ จำนวน 2 เที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2565
– เส้นทางหาดใหญ่ – เจดดาห์ จำนวน 3 เที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565
– เส้นทางกรุงเทพฯ – เจดดาห์ จำนวน 2 เที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2565
.
เที่ยวบินขากลับระหว่างวันที่ 18 -21 กรกฎาคม 2565 และวันที่ 8 – 12 สิงหาคม 2565
– เส้นทางเจดดาห์ – นราธิวาส จำนวน 2 เที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2565
– เส้นทางเจดดาห์ – หาดใหญ่ จำนวน 2 เที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2565
– เส้นทางมะดีนะห์ – หาดใหญ่ จำนวน 3 เที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2565
– เส้นทางมะดีนะห์ – กรุงเทพฯ จำนวน 2 เที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 11 – 12 สิงหาคม 2565
.
ส่วนวันนี้ วันที่ 10 มิ.ย 2565 มีผู้แสวงบุญขึ้นเครื่องบินรอบปฐมฤกษ์ที่ท่าอากาศยานนราธิวาส จำนวน 284 คน และวันพรุ่งนี้ เสาร์ที่ 11 มิ.ย 2565 จำนวน 285 คน
.
สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศจังหวัดยะลา

ส่งผู้แสวงบุญ เที่ยวบินปฐมฤกษ์ ณ สนามบินนราฯ

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ