skip to Main Content

SOCIAL : ส่งเสบียงให้จะนะหน้าตึกUN
10 ธันวาคม 64 นายบรรจง นะแส ที่ปรึกษาสมาคมรักษ์ทะเลไทย โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟสบุ๊ค ปลาสด/ปลาแห้ง/ปลาเค็มและปลาคลุกเครื่อง(พร้อมทอด)จากสมาคมชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดสตูล กำลังเดินทางสู่หน้าตึกยูเอ็นเพื่อสนับสนุนพี่น้องจะนะในการต่อสู้เพื่อหยุดนิคมอุตสาหกรรมจะนะ….
.
เพื่อบอกให้รู้ว่าเรามีทะเลและลมหายใจเดียวกัน…
.
#หยุดนิคมอุตสาหกรรมจะนะ
.
ขอบคุณ
บรรจง นะแส
.
#ขุนคมคำ

ส่งเสบียงให้จะนะหน้าตึกUN

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ