skip to Main Content

Next Bangkok : ส่องนโยบาย”ชัชชาติ” ว่าที่ผู้ว่าฯ กทม.
.
ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ว่าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่ ก่อนหน้านี้ได้ลงพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ และนำเสนอนโยบายที่คัดสรรกลั่นกรองจากปัญหาจริงของชาวเมืองกรุง ผ่านอาสาสมัครและการเข้าพื้นที่พบกับคนที่อยู่อาศัยทั่วกรุงเทพฯ อยู่บนรากฐานของข้อมูลสถิติที่เป็นวิทยาศาสตร์ คิดสร้างสรรค์ร่วมกับนักวิชาการชั้นแนวหน้าจากหลายสถาบันการศึกษา และพร้อมที่จะลงมือดำเนินการได้ทันทีด้วยฝีมือของผู้บริหารคุณภาพ
ซึ่งสะท้อนออกมาเป็นนโยบายกว่า 200 นโยบาย ด้วยแนวคิด “กรุงเทพฯ 9 ดี” ครอบคลุม 9 มิติ อันได้แก่
1.ปลอดภัยดี
2.เดินทางดี
3.สุขภาพดี
4.สร้างสรรค์ดี
5.สิ่งแวดล้อมดี
6.โครงสร้างดี
7.บริหารจัดการดี
8.เรียนดี
9.เศรษฐกิจดี
.
อ่านรายละเอียดได้ที่ chadchart.com/policy พร้อมช่องทางให้ประชาชนศึกษา ร่วมออกแบบนโยบาย

ส่องนโยบาย”ชัชชาติ” ว่าที่ผู้ว่าฯ กทม.

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ