skip to Main Content

POLITICS : ส.ส.กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ พรรคประชาชาติ
อภิปรายเรื่อง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่นายรังสิมันต์ โรม กับคณะเป็นผู้เสนอแก้ไข ระบุว่า เห็นด้วยกับหลักการและเหตุผล ที่ควรแก้ไข เพราะประชาชน จชต.ใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน เป็นเวลา 17 ปี ตั้งแต่ 16 กรกฎาคม ปี 2548 ประกาศใช้ง่าย แต่ยากที่จะแก้ปัญหา
.
ถึงเวลาแล้วที่ควรแก้ไข พ.ร.บ.ฉุกเฉิน ฉบับนี้ หลายสิ่งที่บังคับใช้ ปชช. เกิดความรู้สึกไม่เป็นธรรม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไม่ทำให้ไฟใต้ดับมอด แต่กำลังเติมเชื้อไฟไปทีละนิด ยิ่งใช้ยิ่งเติมไฟใต้
9 กุมภาพันธ์ 65
.

พรรคประชาชาติ
.
#ขุนคมคำ

ส.ส.กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ พรรคประชาชาติ อภิปรายเรื่อง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ