skip to Main Content

SOCIAL : ส.ส.ประชาชาติเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม ต.มูโน๊ะ อ.สุไหงโกลก “พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง” ชี้ รัฐต้องช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย
.
สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดนราธิวาสเริ่มคลี่คลายแล้ว ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง ชาวบ้านผู้ประสบภัยบางส่วนเริ่มเข้าไปทำความสะอาดบ้านและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมแล้ว สิ่งสำคัญหลังน้ำลด คือการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหาย
.
พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และเลขาธิการพรรคประชาชาติ จึงได้นำ ส.ส.พรรคประชาชาติจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย นายอับดุลอายี สาแม็ง ส.ส.ยะลา เขต 3, นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ ส.ส.ปัตตานี เขต 4, นายกูเฮง ยาวอหะซัน ส.ส.นราธิวาส เขต 3 และ นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ส.ส.นราธิวาส เขต 4 และคณะ จึงได้มาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และหาแนวทางช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย ที่บ้านปูโป๊ะ ต.มูโน๊ะ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส พร้อมมอบถุงยังชีพช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยด้วยจำนวนหนึ่ง

โดย พันตำรวจเอก ทวี กล่าวว่า “จังหวัดชายแดนภาคใต้มีต้นทุนที่ยิ่งใหญ่มาก คือเป็นจังหวัดชายแดน เราจะต้องพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เหนือกว่าประเทศเพื่อนบ้าน แต่ในช่วงหลังนี้ทางรัฐได้หลงลืมโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และในช่วงประสบอุทกภัย อยากจะวิงวอนรัฐบาลเมื่อเรามาประสบกับโรคระบาดโควิด-19 และอุทกภัยต่างๆ สิ่งที่รัฐบาลจะทำได้คือการเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาหรือเข้ามาฟื้นฟู ให้ประชาชนมีคุณภาพที่ดี ยืนอยู่ได้ และการส่งเสริมสนับสนุนคุณเปิดโอกาสให้คนในพื้นที่ ถ้าหากเขาคิดจะทำอะไรอยู่แล้ว ก็ควรส่งเสริมขยายอำนาจให้เขา ไม่ควรจะขยายอำนาจมาครอบงำจนไม่สามารถจะทำอะไรได้ นายกฯเคยพูดว่าถ้ามีปัญหา ไม่ต้องไปบอกกับนายกฯแต่ให้บอกกับข้าราชการ อันนี้เป็นความคิดที่ผิด ถ้าหากมีปัญหาควรให้ชุมชนท้องถิ่นเขายืนได้ด้วยตัวเอง ช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่อย่างนั้นรัฐก็เข้าไปอำนาจเอาทรัพยากร เข้าไปเอางบประมาณไว้หมด ไม่ได้กระจายงบประมาณเข้ามาในท้องถิ่น ส่วนข้าราชการที่มาก็เป็นตัวแทนของส่วนกลางและวิธีคิดของรัฐบาลกับวิธีคิดของประชาชนจะต่างกันไป”

#ประชาชนประชาชาติ #พรรคประชาชาติ

ส.ส.ประชาชาติเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม ต.มูโน๊ะ อ.สุไหงโกลก “พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง” ชี้ รัฐต้องช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ