skip to Main Content
ส.ส. ภาคใต้ แถลงข่าวขอให้เปิดด่านจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไทย-มาเลย์
.
เมื่อ 2 ธ.ค. 64 ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารรัฐสภา พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ ส.ส. จังหวัดสงขลา พรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วย ส.ส. ภาคใต้ แถลงข่าวเกี่ยวกับการขอให้เปิดด่านจังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากปัจจุบันมีการปิดด่านจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ชายแดนไทย – มาเลเซีย) เป็นระยะเวลากว่า 2 ปี ส่งผลให้ประชาชนที่ทำงานในประเทศมาเลเซียซึ่งปกติมีการเดินทางไปและกลับเป็นประจำ ได้รับความเดือดร้อน และการปิดด่านจังหวัดชายแดนภาคใต้ดังกล่าวยังส่งผลให้ปัญหาขบวนการนายหน้าพาคนเข้าออกชายแดนโดยผิดกฎหมายรุนแรงมากยิ่งขึ้น
.
อีกทั้งการลักลอบนำคนเข้าออกชายแดนโดยผิดกฎหมายนั้นอาจส่งผลให้เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพราะไม่มีการตรวจคัดกรอง ดังนั้น หากรัฐบาลมีการเปิดด่านจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ชายแดนไทย – มาเลเซีย) จะส่งผลให้ปัญหาขบวนการนายหน้าพาคนเข้าออกชายแดนโดยผิดกฎหมายลดน้อยลง และบุคคลที่เข้าออกด่านจังหวัดชายแดนภาคใต้จะได้รับการตรวจสอบและคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคได้
.
ทั้งนี้ การเปิดด่านดังกล่าว ยังเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการปิดด่านจังหวัดชายแดนภาคใต้มาเป็นระยะเวลานาน และยังเป็นการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประชาชนด้วย ในการนี้ พ.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ ได้ทำหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้พิจารณาเปิดด่านจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเร่งด่วนเรียบร้อยแล้ว
.
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ข้อความพูดว่า "ส.ส.ใต้ ใต้ ขอเปิดด่านไทย-มาเลย์ ส.ส. ภาคใต้ แถลงขอให้เปิดด่าน จซต. ไทย- ไทย-มาเลย์ WHITENEWS"

ส.ส. ภาคใต้ แถลงข่าวขอให้เปิดด่านจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไทย-มาเลย์

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ