White Channel

ส.ส.ภูมิใจไทย ยื่นร่าง พ.ร.บ.กิจการฮัจญ์ เพื่อคุ้มครองพี่น้องมุสลิม ไม่ให้โดนลอยแพ

POLITICS : ส.ส.ภูมิใจไทย ยื่นร่าง พ.ร.บ.กิจการฮัจญ์ เพื่อคุ้มครองพี่น้องมุสลิม ไม่ให้โดนลอยแพ – โดนหลอก หากประสงค์เดินทางไปร่วมพิธีทางศาสนา
.
(31 ส.ค. 66) นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สมาชิกผู้แทนราษฏร จังหวัดกระบี่ พรรคภูมิใจไทย และตัวแทน สส. ของพรรคอีก 16 คน แถลงถึงกรณีความคืบหน้าในการยื่นร่าง พ.ร.บ.ฮัจญ์ ว่า ขณะนี้พรรคภูมิใจไทยได้ดำเนินการส่งร่างกฎหมายเกี่ยวกับพี่น้องชาวมุสลิมเข้าสภาไปแล้ว จำนวน 2 เรื่อง ประกอบด้วย พ.ร.บ.ฮัจญ์ และ พ.ร.บ.สันติภาพ จากทั้งหมด 11 นโยบาย รวม 51 มาตรา เพื่อคุ้มครองพี่น้องชาวมุสลิม และสร้างหลักประกันในชีวิตครอบคลุมทุกมิติ
.
นายนัจมุดดีน อูมา สมาชิกพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 66 เราได้ยื่นเสนอร่างรัฐธรรมนูญต่อสภาผู้แทนราษฎร มีหลักการสำคัญ ดังนี้
.
1.เราจะยินดีคณะกรรมการกิจการฮัจญ์ ซึ่งคณะนี้เป็นบอร์ดใหญ่ จะเป็นที่กำกับดูแลเรื่องฮัจญ์
.
2.เราจะให้มีคณะกรรมการผู้แทนฮัจญ์ทางการ ซึ่งคณะนี้จะมี 12 คน จะหน้าที่กำกับดูแลในการปฎิบัติ
.
3.เราจะให้มีสำนักงานกิจการฮัจญ์ เป็นการตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบขึ้นมาใหม่ โดยไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ ไม่เป็นศูนย์ราชการ ไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ โดยมีเลขาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด โดยที่จะมีการยกเลิก พ.ร.บ.ส่งเสริมกิจการฮัจญ์ปี 2524, 2532 และ 2559 โดยใช้ร่างฉบับผู้แทนราษฎร
.
4.เราจะให้มีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมกิจการฮัจญ์ในสำนักงาน เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงาน
.
ด้านนายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สส. กระบี่ กล่าวว่า เนื่องจากสส.ของพรรคภูมิใจไทย ทั้ง 71 คน เล็งเห็นว่า ที่ผ่านมา มีพี่น้องชาวมุสลิมจำนวนมาก ที่เดินทางไปแสวงบุญประกอบพิธีฮัจญ์ ที่ซาอุดีอาระเบีย แต่ถูกทัวร์เอารัดเอาเปรียบ โดนลอยแพ และเก็บค่านายหน้าที่สูงเกินกว่าความเป็นจริง จึงประสงค์ให้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 เร่งรับรอง และพิจารณานำร่างกฎหมายดังกล่าวเข้าสู่สภาต่อไป เพื่อสร้างหลักประกันด้านความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนชาวมุสลิม และป้องกันการหาผลประโยชน์จากการเดินทางไปประกอบพิธีทางศาสนา โดยผลักดันให้มีกองทุนฉุกเฉินให้กู้ยืมโดยไม่มีดอกเบี้ย และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นธรรมที่สุด
.
แพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา สมาชิกพรรคภูมิใจไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า เรื่องของพ.ร.บ.กิจการฮัจญ์ ซึ่งจะต้องมีการแก้ไข ปรับปรุงเพิ่มเติม รวมทั้งจะมีการจัดตั้งองค์กรกำกับดูแลส่งเสริมกิจการพิธีฮัจญ์ ซึ่งต้องเป็นหน่วยงานอิสระ เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้บริโภคให้มากที่สุด และแก้ไขปัญหาเมื่อเดินไปทำพิธีฮัจญ์แล้วค่าใช้จ่ายสูงกว่าประเทศอื่นๆ
.
ผู้จัดการออนไลน์

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ