หญิงที่มีประจำเดือนจะได้ผลบุญเหมือนกับคนที่ถือศีลอดไหม

จำนวนการดู 65 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง