skip to Main Content

ผู้สื่อข่าวรายว่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ออกประกาศปิดการเรียนการสอน โดยระบุว่า เนื่องจากมีนักเรียนป่วยเป็นโรคไข้หวัดสายพันธุ์ A เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและกระจายตามห้องเรียนต่างๆ ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ตามมาตรการควบคุมโรค กรมควบคุมโรคติดต่อกระทรวงสาธารณสุข

ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม) จะปิดการเรียนการสอนในวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม ถึงวันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 และเปิดการเรียนการสอนตามปกติในวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ในการนี้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ยังคงมาสอบในวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

อ่านเพิ่ม :
————————————————
#White news #หวัดสายพันธุ์A #สาธิต #ป่วย
#ม.รามคำแหง #ประกาศ #การเรียนการสอน

หวัดสายพันธุ์ A ระบาด สาธิต ม.รามคำแหง ประกาศปิดเรียนหยุดเชื้อลาม 10 วัน

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ