skip to Main Content

SOUTH : หากสังคมไร้ศาสนามันจะเหลวแหลก เวทีการเมือง บนพื้นฐานศาสนา จะช่วยปกป้องสังคมได้
.
นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊คส่วนตัว กรณีได้พบปะอิหม่ามคอเต๊บ ณ ชมรมอิหม่าม คอเต๊บ บิหลั่น อำเภอยี่งอ จ.นราธิวาส ใจความว่า…
.
เดินทางกลับมาตุภูมิคราวนี้ ผมรับเกียรติถือโอกาสพบปะอิหม่าม คอเต๊บ บิหลั่น ที่เห็นความสำคัญของการรักษาคุณธรรม ด้วยหลักการศาสนา ด้วยค่านิยมอันมีเกียรติของสายเลือดมลายู
.
“หากเราไม่รักษาสังคมด้วยศาสนา มันจะเหลวแหลก ลูกหลานเราจะเผชิญกับภยันตรายมากกว่ายุคเรา และการใช้เวทีการเมืองเพื่อรักษาสังคมบนพื้นฐานคุณธรรมศาสนา มันพิสูจน์ได้ว่ามันป้องกันอันตรายได้มากมาย
.
จึงจำเป็นที่คนเราทุกคนต้องเข้าใจ เข้าถึงการเมือง เพื่อรักษาบ้านเมืองของเราให้มั่นคง เต็มไปด้วยคุณธรรม
.
เมื่อไม่นานมานี้มีความพยายามที่จะทำให้ผู้คนในสังคมไทยแตกแบกกันด้วยเรื่องศาสนา เรื่องนี้อันตรายมาก พรรคประชาชาติจึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ เพราะหากสังคมเราอยู่ด้วยความแตกแยก ก็ยากที่จะมั่นคง และล่มสลายได้ง่าย”
.
ณ ชมรมอิหม่าม คอเต๊บ บิหลั่น อำเภอยี่งอ
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 ครับ
.
#ขุนคมคำ

หากสังคมไร้ศาสนามันจะเหลวแหลก เวทีการเมือง บนพื้นฐานศาสนา จะช่วยปกป้องสังคมได้

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ