หากเรายังมีบาปบางอย่างที่เรายังเลิกไม่ได้เราควรทำอย่างไร

จำนวนการดู 46 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง