White Channel

หุบเขา ทะเลทราย มักกะฮ์ กลายเป็นสีเขียวขจีจริง

WORLD : หุบเขา ทะเลทราย มักกะฮ์ กลายเป็นสีเขียวขจีจริง
บทความโดย อิสมาอีล สิงหาด ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกิจการฮัจย์ กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ กรมการปกครอง
.
หลังจากเสร็จสิ้นประชุมเตรียมการฮัจย์ประจำปี 66 (ฮ.ศ. 1444) กับกระทรวงฮัจย์และอุมเราะห์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในเมืองเจดดาห์และมักกะฮ์
.
แวะมาชมวิวตามที่หลายเพจซาอุดีโพสต์ ว่า แผ่นดินภูเขา ทะเลทรายในเมืองมักกะฮ์กลายเป็นหญ้าเขียวปรากฎว่า #เป็นความจริงตามที่เป็นข่าวและโพสต์
.
ซึ่งยามเย็นชาวอาหรับจะพาครอบครัวมานั่งกินลมชมวิวกันอย่างเพลิดเพลิน ปีนเขาเนินสูง ทำให้กลาย เป็นสถานที่ผ่อนคลายอีกที่หนึ่งที่ประเทศซาอุดีน่าท่องเที่ยว หลังจากฝนตกชุก ภูเขา ทะเลทรายเป็นสี
เขียวขจี ณ เมืองมักกะฮ์ ซาอุดีอาระเบีย
.
หมายเหตุ : ชมวิวภายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจฮัจย์
กับหน่วยงานในเมืองมักกะฮ์
.
ขอบคุณ อิสมาอีล สิงหาด ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกิจการฮัจย์ กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ กรมการปกครอง
.

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ