skip to Main Content

WORLD : องค์กรการกุศลกาตาร์จัดหางานให้กับชาวปาเลสไตน์กว่า 50,000 คน

องค์กรการกุศลของกาตาร์ (QC) ได้รับจัดหางาน ให้กับผู้สำเร็จการศึกษาชาวปาเลสไตน์มากกว่า 50,000 คน และนักสร้างสรรค์งานในพื้นที่ห่างไกล ผ่านโครงการ ตาคัต (Taqat) มีจุดมุ่งหมายเพื่อบรรเทาภาระของการว่างงาน ปรับปรุงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของครอบครัวชาวปาเลสไตน์ และเสริมสร้างบทบาทของเยาวชน ที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่ต้องการงาน

โครงการนี้นับเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ ‘บรรเทาทุกข์ปาเลสไตน์’ ในการสนับสนุนครอบครัวชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาและฝั่งตะวันตก ซึ่งตามรายงานของสำนักสถิติกลางปาเลสไตน์ ชาวปาเลสไตน์ประมาณ 40,000 คนจบการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทุกปี แต่ส่วนใหญ่ว่างงานเนื่องจากโอกาสการทำงานที่จำกัด

เมื่อต้นปีนี้ ธนาคารโลกยืนยันว่า มีพนักงานชาวปาเลสไตน์มากกว่า 66,000 คน ตกงานในปีที่แล้ว ท่ามกลางการระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นถึง 27.8% จำนวนพนักงานทั้งหมดในตลาดแรงงานลดลงจาก 951,000 ในปี 2019 เป็น 884,00 รายในปี 2020

ในขณะเดียวกัน ในฉนวนกาซา ปัจจุบันอัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 50 และร้อยละ 60 ของประชากรอาศัยอยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจน

ซึ่งการโจมตีของอิสราเอลในฉนวนกาซาเดือนที่แล้ว ทำลายโครงสร้างพื้นฐานส่วนใหญ่ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขภาพและการศึกษา ถนน อาคารที่พักอาศัย ตลอดจนการผลิตไฟฟ้าและการจ่ายน้ำ

สำนักงานบรรเทาทุกข์และการทำงานแห่งสหประชาชาติสำหรับผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ (UNRWA) ประกาศว่า การรุกรานของอิสราเอลเมื่อเร็วๆ นี้ ทำให้ชาวปาเลสไตน์กว่า 75,000 คน ต้องพลัดถิ่นจากบ้านของพวกเขา โดย 28,700 คนหลบภัยในโรงเรียนของหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการรื้อถอนบ้านของพวกเขา หรือเพื่อหนีจากการทิ้งระเบิดของอิสราเอล

องค์กรการกุศลกาตาร์จัดหางานให้กับชาวปาเลสไตน์กว่า 50,000 คน

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ