skip to Main Content

SOUTH : องค์กรมุสลิม 25 องค์กรรวมตัวกันตั้งเครือข่ายคัดค้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่ขัดกับหลักศีลธรรม เตรียมเคลื่อนไหวใหญ่คว่ำร่างกฎหมายกัญชาเสรี พร้อมเดินหน้าค้านทุกกฎหมายที่ขัดกับหลักการอิสลาม
.
วันนี้ (15 มิถุนายน 2565) ที่ห้องประชุมมัสยิดบ้านเหนือ จังหวัดสงขลา ภาคีเครือข่ายองค์กรมุสลิมกว่า 25 องค์กรได้ร่วมประชุมและมีมติจัดตั้ง “องค์กรเครือข่ายคัดค้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่ขัดกับหลักศีลธรรม” โดยมี ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสำนักจุฬาราชมนตรี ประจำภาคใต้ เป็นประธาน และนายอุดร น้อยทับทิม อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นรองประธาน
จุดประสงค์การตั้งองค์กรดังกล่าว เพื่อเตรียมเคลื่อนไหวใหญ่ รณรงค์คว่ำร่าง พ.ร.บ.กัญชาเสรี ในวาระสองในทุกรูปแบบอย่างสันติวิธีและผ่านทุกช่องทางของการสื่อสาร นอกจากคัดค้านกฎหมายเสรีกัญชาแล้ว ยังจะเดินหน้าในการคัดค้านทุกกฎหมายและกฎระเบียบที่ขัดกับหลักจริยธรรม โดยเฉพาะหลักการอิสลาม เช่น สุราก้าวหน้า สมรสเท่าเทียมหรือ LGBTQ และอื่นๆ
.
สำหรับองค์กรเครือข่ายฯที่เข้าร่วมประกอบด้วย 1.ฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 2.เพราะเราคือเรือนร่างเดียวกัน 3.มัสยิดบ้านเหนือ 4.มูลนิธิซะกาตและสาธารณกุศล 5.สมาคมนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิม (ส.น.ท.) 6.สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย (ยมท.) 7.สมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข 8.สถาบันอัสสลาม มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
9.ศูนย์ดะวะห์ตับลีช 10.กองทุนสวัสดิการบัยตุลมาล สตูล 11.กลุ่มวัยรุ่น เจ๊ะบิลัง 12.โรงเรียนทรัพรายีวิทยา 13.ผู้ช่วย ส.ส. ซูการ์โน มะทา ยะลา เขต 2 14. มัสยิดสามช่องใต้ จ.พังงา 15. โรงเรียนประทิปศาสตร์ บ้านตาล 16. สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี 17.สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช 18.มูลนิธิเพื่อการแพทย์และสาธารณะกุศล
19.สมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ 20.มูลนิธิคนช่วยฅน 21.มูลนิธิศูนย์กลางอิสลามเพื่อการพัฒนายะลา 22.มูลนิธิวัฒนธรรมอิสลามภาคใต้ยะลา 23.มูลนิธิเพื่อภราดรภาพ 24.สมาคมนักธุรกิจมุสลิมปัตตานี 25.สุนทร วงค์หมัดทอง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และกองทุนชะกาต มัสยิดมำบัง มัสยิดกลาง จ.สตูล
.
ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา เผยแพร่เอกสารแถลงการณ์ ระบุว่า ฮัจยี อิสมาแอ ฮารี ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ขอขอบพระคุณต่อผู้แทนราษฎรประเทศไทยที่ไม่สนับสนุนการพิจารณากฎหมายให้ยาเสพติด (กัญชา) เป็นที่อนุญาต เนื่องจากเป็นอันตรายต่อสังคมและโลก ข้าพเจ้าในนามคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลาขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
.
shukur dina
.
#ขุนคมคำ

องค์กรมุสลิม 25 องค์กรรวมตัวกันตั้งเครือข่ายคัดค้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่ขัดกับหลักศีลธรรม เตรียมเคลื่อนไหวใหญ่คว่ำร่างกฎหมายกัญชาเสรี พร้อมเดินหน้าค้านทุกกฎหมายที่ขัดกับหลักการอิสลาม

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ