skip to Main Content

SOCIAL : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ ” แจกของยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ม.10 ต.ท่าอิฐ ” ชุมชนมัสยิด
.
เมื่อวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2564 หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ ลงพื้นที่แจกของยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหมู่ 10 ตำบลท่าอิฐ ประกอบไปด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง พร้อมด้วยหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ บรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวตำบลท่าอิฐที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วม ณ หมู่ 10 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
.
ขอบคุณ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
.
#ขุนคมคำ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ ” แจกของยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ม.10 ต.ท่าอิฐ ” ชุมชนมัสยิด

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ