skip to Main Content

ดูฟรี ความรู้ และบันเทิงฮาลาล

icon-google-play
ico-ios
new-whiteflix
WORLD : อดีตนายกรัฐมนตรีอิสราเอล เตือนเกี่ยวกับการโจมตีชาวปาเลสไตน์อย่างต่อเนื่อง
.
อดีตนายกรัฐมนตรี เอฮุด โอลเมิร์ต ของอิสราเอล ยืนยันว่าการที่ยังคงมีการโจมตีชาวปาเลสไตน์อย่างต่อเนื่อง ทำให้พวกเขาไม่มีทางเลือกนอกจากการลุกฮือต่อต้าน พร้อมเสริมว่าสถานการณ์กำลังใกล้จะพังทลาย
.
ในบทความที่เขาเขียนให้กับหนังสือพิมพ์ มาอาริฟ (Maariv) ของอิสราเอล โอลเมิร์ต เขียนว่าการโจมตีชาวปาเลสไตน์อย่างต่อเนื่อง และจงใจและทำร้ายพวกเขามากเกินไป ผลักดันพวกเขาไปสู่การจลาจล
โดยเขาได้อ้างถึงสถานการณ์ปัจจุบันในกรุงเยรูซาเล็ม พร้อมให้ข้อสังเกตว่าใกล้จะพังทลาย และอาจลุกลามบานปลายอย่างรวดเร็ว

อดีตนายกรัฐมนตรีอิสราเอล เตือนเกี่ยวกับการโจมตีชาวปาเลสไตน์

Back To Top
×Close search
Search