White Channel

อดีตบาทหลวง รับอิสลามและเป็นผู้แปลกุรอานเป็นภาษาอิกโบ,ไนจีเรีย

WORLD : อดีตบาทหลวง รับอิสลามและเป็นผู้แปลกุรอานเป็นภาษาอิกโบ,ไนจีเรีย
.
มุฮัมหมัด มูทาลา ชูโกมิกา : เมือบอาบูจา,ไนจีเรีย

อดีตบาทหลวง เข้าอิสลามเมื่อปี 2532

มุ่งมั่นมานะร่ำเรียนศาสนา นิติศาสตร์อิสลาม
พอจบศาสนา เขาต้องการเผยแพร่อิสลาม
ให้คนในเผ่าของเขา #เผ่าอิกโบ
ได้รู้จักข้อความอิสลามของ #พระเจ้า #อัลลอฮฺ
เขาใช้เวลา 5 ปีเพื่อแปลกุรอานเป็นภาษาอิกโบ
ซูเราะห์บากอเราะห์ใช้เวลานานสุดถึง 2 ปี
.
ภาษาอิกโบใช้ในรัฐทางตะวันออกเฉียงใต้ของไนจีเรีย
มีผู้คนได้ประโยชน์จากการแปลถึง 20 ล้านคน
อัลกุรอานได้รับการแปลเป็นภาษาเฮาซาและโยรูบา
ซึ่งเป็นสองภาษาที่พูดกันมากสุดในไนจีเรีย
.
ที่มา : masrawy

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ