skip to Main Content

SOCIAL : อนุมัติแล้วปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทน ผู้นำศาสนาอิสลาม#ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด
#อิหม่าม #คอเต็บ #บิหลั่น
.
ด้วยเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้ยื่นหนังสือต่อ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เรื่อง ขอปรับเพิ่มค่าตอบแทนประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและสอดรับกับค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน ณ ห้องประชุม โรงแรมอัลมีรอซ
.
วันที่ 22 เมษายน 2565 กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือมายังสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยอนุมัติให้กระทรวงมหาดไทยปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนให้กับผู้นำศาสนาอิสลาม ได้แก่ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น แล้วดังนี้
.
1. ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด
.
-จังหวัดขนาดใหญ่ (จังหวัดที่มีมัสยิด 101 แห่งขึ้นไป) จากเดิม 3,500 บาท เป็น 4,200 บาทต่อคน
.
-จังหวัดขนาดลกาง (จังหวัดที่มีมัสยิด 51 – 100 แห่ง) จากเดิม 2,700 บาท เป็น 3,300 บาทต่อคน
.
-จังหวัดขนาดเล็ก (จังหวัดที่มีมัสยิด 50 แห่งลงมา) จากเดิม 1,900 เป็น 2,300 บาทต่อคน
.
2. อิหม่าม จากเดิม 1,200 บาท เป็น 1,500 บาทต่อคน
.
3. คอเต็บ จากเดิม 1,000 บาท เป็น 1,200 บาทต่อคน

4. บิหลั่น จากเดิม 1,000 บาท เป็น 1,200 บาทต่อคน
.
*** อัตราเดิมมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ***
.
ที่มา สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

.
#ขุนคมคำ

อนุมัติแล้วปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทน ผู้นำศาสนาอิสลาม#ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด #อิหม่าม #คอเต็บ #บิหลั่น

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ