skip to Main Content
อย่าลืม ! เริ่มหกโมงเย็นวันนี้ ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาโควิด-19 5,000 บาท
 
เปิดขั้นตอน-เอกสาร ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท
*********************************
สำหรับขั้นตอนลงทะเบียนตามมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับผลกระทบอื่นๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 หรือมาตรการเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน รวมแล้วได้รับ 15,000 บาทต่อคน ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เปิดตลอด 24 ชั่วโมง
 
ลงทะเบียนที่นี่ https://www.xn--12cl1ck0bl6hdu9iyb9bp.com/
 
ใครที่สามารถลงทะเบียนได้บ้าง
*********************************
ผู้ที่มีสิทธิ์ แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ไม่รวมผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขการได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสำนักงานประกันสังคม
ส่วนอยู่ในมาตรา 39 และมาตรา 40 สามารถมาลงทะเบียนได้ ไม่รวมข้าราชการและข้าราชการบำนาญ และไม่รวมเกษตรกร (กลุ่มเกษตรกรได้รับความช่วยเหลืออื่น ๆ จากรัฐบาลอยู่แล้ว) ส่วนเกษตรกรทำอาชีพอิสระ ค้าขาย ลงทะเบียนได้
นอกจากนี้ ผู้ประกันตน ม.39, 40 และผู้ประกันตน ม.33 ที่ส่งเงินสมทบยังไม่ครบ 6 เดือน ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 สามารถลงทะเบียนเพื่อรับเงินชดเชยรายได้ 5,000 บาท/เดือน เป็นเวลา 3 เดือน (เม.ย. – มิ.ย. 63) ได้
 
สิ่งที่ต้องเตรียม
*********************************
1.บัตรประชาชน
2.บัญชีธนาคารหรือบัญชีพร้อมเพย์ทที่ท่านใช้อยู่
3.ข้อมูลส่วนตัว
4.ข้อมูลนายจ้าง
5.หมายเลขมือถือที่ติดต่อได้สะดวกสุด
 
ลงทะเบียนยังไง
*********************************
1.ตั้งแต่เวลา 18.00 น. วันนี้ (28 มีนาคม 2563) เข้าไปลงทะเบียนที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ให้เพื่อน พี่ น้อง ลูก หลาน ลงทะเบียนให้ได้
 
2.เมื่อกรอกข้อมูลส่วนตัวให้เลือกช่องทางการรับเงิน ซึ่งมี 2 ทางเลือก คือ โอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร จากนั้นกดปุ่มยืนยันข้อมูล
ระบบจะเข้าสู่อีกหน้าเพจข้อมูลการประกอบอาชีพ
 
กรณีมีนายจ้าง ให้กรอกข้อมูลนายจ้างเพิ่มเติม ส่วนกรณีที่ไม่มีนายจ้างให้ชี้แจงว่าประกอบอาชีพอะไร และได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างไร เช่น กระทบเรื่องรายได้ลดลง ปิดกิจการ เลิกจ้าง และอื่น ๆ และกดปุ่มยืนยัน หลังจากนั้นตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดอีกครั้ง
 
3.เมื่อลงทะเบียนผ่านเว็ปไซด์เรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งข้อมูลกลับไปแจ้งผลการตรวจสอบผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้ ภายใน 7 วัน ทำการ หรือถ้าลงทะเบียนวันที่ 28 มีนาคม รับเงินช้าสุดวันที่ 8 เมษายน
 
หลังลงทะเบียนแล้วจะเป็นอย่างไร
*********************************
หลังจากลงทะเบียน กระทรวงการคลังจะทำการคัดกรองผู้ที่มีสิทธิ แบ่งเป็น 3 กรณี
 
1.กรณีที่ได้รับสิทธิ ไม่มีปัญหา จะมี SMS ยืนยันว่า ได้รับสิทธิ์ และระบบจะโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนไว้ ภายใน 7 วัน
 
2. กรณีไม่ได้รับสิทธิ์จะแจ้งสาเหตุว่า ไม่ได้รับสิทธิ์เพราะเหตุใด เช่น อยู่ในฐานข้อมูลประกันสังคม เป็นต้น สามารถอุทธรณ์ผลการพิจารณาพร้อมหลักฐานกับกระทรวงการคลังได้
 
3.รายที่ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมก็จะระบุข้อมูลที่ต้องยื่นเพิ่มพร้อมช่องทางต้องยืนเอกสาร
 
จำกัดจำนวนสิทธิ์หรือไม่
*********************************
โครงการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) เพื่อผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 นี้ ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ต่อวัน และเปิดให้ลงทะเบียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ฉะนั้น ใจเย็นๆ ไม่ต้องรีบร้อน ขอให้เตรียมเอกสารให้ครบ ตรวจสอบความถูกต้องให้ดีก่อน จะได้ไม่เสียเวลา เริ่มต้นใหม่
 
อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ว่าลงทะเบียนแล้วจะได้ทุกคน ผู้ที่มาลงทะเบียนถูกตรวจสอบจากระบบเอไอ ถ้าหลักฐานพร้อม และเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เช่น มีคำสั่งจากรัฐในการปิดกิจการ จะได้รับเงินทันที
 
ส่วนรายที่มาลงทะเบียนไว้เผื่อได้เงินจะถูกเจ้าหน้าตรวจสอบและขอหลักฐานเพิ่มเติม
 
รัฐบาลตั้งงบประมาณไว้ 3 ล้านคน หรือรวมแล้ว 4.5 หมื่นล้านบาท แต่ถ้ามีการลงทะเบียนสูงกว่านี้และต้องเงินใช้เพิ่มกระทรวงการคลังพร้อมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.)
 
ลงทะเบียนที่นี่ https://www.xn--12cl1ck0bl6hdu9iyb9bp.com/

อย่าลืม ! เริ่มหกโมงเย็นวันนี้ ลงทะเบียนรับเงิน 5,000 บาท เยียวยาโควิด-19

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ