อะมีรุ้ลฮัจย์ไทยตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่ทุ่งมีนา – White Channel

White Channel

อะมีรุ้ลฮัจย์ไทยตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่ทุ่งมีนา

WORLD : อะมีรุ้ลฮัจย์ไทยตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่ทุ่งมีนา
.
เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 66 นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล อะมีรุ้ลฮัจย์.
หัวหน้าสำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย
หัวหน้าผู้ประสานงานมักตับไทย (4 มักตับ)
และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่ทุ่งมีนา
ซึ่งเป็นสถานที่พักแรมในการประกอบพิธีฮัจย์
ของผู้แสวงบุญชาวไทย ประจำปี 2566 (ฮ.ศ.1444)
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีคณะกรรมการ
ผู้บริหารบริษัทมาชาริก ให้การต้อนรับและอำนวย
ความสะดวก ในการตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่
ทุ่งมีนา โดยจะเริ่มตั้งแต่ 7 – 13 ซุลฮิจยะห์
(25 มิ.ย-1ก.ค.66)
.
ขอบคุณ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
สำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ