skip to Main Content

“อังคณา” เผย เอกสาร สภ.เมืองอุบลฯ ถึงทีมจัดวิ่งไล่ลุงอุบล ให้จัดได้ พบ “ข้อแนะนำ” หยุมหยิม – ของดใช้คำว่า “ลุง” ในแผ่น BIB

นางอังคณา นีละไพจิตร อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เขียนข้อความลงเฟซบุ๊กส่วนตัวต่อกรณีมีหนังสือของผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี ถึงผู้ประสานงานกลุ่มวิ่งไล่ลุง จังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้มีการเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์นั้น ว่า

#วิ่งไล่ลุง – ดูเหมือนกิจกรรมวิ่งไล่ลุงที่จะจัดขึ้นในหลายจังหวัด ได้สร้างความกังวลอย่างมากต่อเจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งที่การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการดำเนินการโดยเปิดเผย เป็นที่รับรู้ต่อสาธารณะ และผู้จัดได้แจ้งหน่วยงานในพื้นที่เพื่อทราบตามขั้นตอนของกฎหมายแล้ว

จากหนังสือของผู้กำกับการ สภ. อุบลราชธานี ที่ได้มีการเผยแพร่ทาง social media มีข้อสังเกต คือ แม้ผู้จัดจะได้แจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม #วิ่งไล่ลุง ว่าเป็นการจัดวิ่งเพื่อสุขภาพและเก็บขยะตามถนนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม แต่ดูเหมือนเจ้าหน้าที่จะใช้ดุลยพินิจตีความว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการชุมนุมสาธารณะ อีกทั้งมีการให้ข้อเสนอแนะต่อผู้จัดซึ่งถือเป็นเรื่องดี แต่ข้อเสนอแนะบางข้อกลับมีการใช้คำว่า #ห้าม ซึ่งถือเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน เช่น ข้อเสนอแนะที่ (4) ห้ามส่งเสียงในลักษณะที่เป็นการต่อต้าน ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือของรัฐบาล หรือผู้นำรัฐบาล … หรือ ข้อ (8) ห้ามจัดทำ หรือชูแผ่นป้าย หรือกระทำการใดๆอันเป็นข้อความบ่งบอกว่าเป็นการต่อต้านคัดค้านหน่วยงานของรัฐ รัฐบาล และหรือผู้นำรัฐบาล

รวมถึงข้อเสนอแนะ ข้อ (7) ขอให้เปลี่ยนป้ายหมายเลยผู้เข้าร่วม(BIB) โดยไม่ให้มีคำว่า #ลุง (อันนี้ขำมาก อยากให้ผู้กำกับ สภ.เมืองอุบลราชธานี ช่วยแจ้งด้วยว่าการใช้คำว่า #ลุง ผิดกฎหมายอย่างไร)

ทั้งนี้ ดูเหมือนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีความกังวลว่าการจัดกิจกรรม #วิ่งไล่ลุง จะกระทบกระเทือน หรือเป็นการวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรี ทั้งที่ในระบอบประชาธิปไตยผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ต้องพร้อมรับฟังความเห็นหรือคำวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้

#อยากฝากความกังวลและห่วงใย ไปยังเจ้าหน้าที่ สภ. เมืองอุบลราชธานีว่า การใช้ดุลยพินิจในการบังคับใช้กฎหมายนั้นจำต้องอยู่บนพื้นฐานของการเคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดเห็นของประชาชนซึ่งกระทำด้วยเจตนาบริสุทธิ์ ไม่ใช้ความรุนแรงหรือสร้างความเกลียดชัง #การจำกัดการใช้เสรีภาพของประชาชนต้องตีความอย่างเคร่งครัดและปราศจากอคติ เนื่องจากหากเจ้าหน้าที่รัฐใช้อำนาจโดยปราศจากความระมัดระวังไม่โดยคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนแล้ว ก็ย่อมจะเป็นการกีดกั้นการแสดงความคิดเห็นหรือไม่ยอมรับการวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชน ถือเป็นการไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง #ผิดหลักการประชาธิปไตยที่ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วม และยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง อีกทั้งเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และกติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อบทที่ 19 อีกด้วย

“อังคณา” เผย เอกสาร สภ.เมืองอุบลฯ ถึงทีมจัดวิ่งไล่ลุงอุบล ให้จัดได้ พบ “ข้อแนะนำ” หยุมหยิม – ของดใช้คำว่า “ลุง” ในแผ่น BIB

Back To Top
×Close search
Search