White Channel

อับดุลอายี ส.ส.ยะลา พรรคประชาชาติ ชี้ลักหลั่นจัดงบอาหารกลางวันตาดีกา เขตเทศบาลยะลา-เบตง-ปัตตานี ยังไม่ได้รับงบ

POLITICS : อับดุลอายี ส.ส.ยะลา พรรคประชาชาติ ชี้ลักหลั่นจัดงบอาหารกลางวันตาดีกา เขตเทศบาลยะลา-เบตง-ปัตตานี ยังไม่ได้รับงบ

    การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ (15 ธ.ค.65) วรปรึกษาหารือ นายอับดุลอายี สาแม็ง ส.ส.ยะลา เขต 3 พรรคประชาชาติ ได้หารือประธานสภาผู้แทนราษฎร 2 เรื่อง

นายอับดุลอายี กล่าวว่า สืบเนื่องจากได้ไปประชุมสัมมนากับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2565 เรื่อง การส่งเสริมการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา โดยวิธีการทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา พบว่าควรมีผู้ทำการแนะนำหรือแนะแนวการศึกษา และปัจจุบันไม่มีผู้ทำหน้าที่ศึกษานิเทศประจำสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลาเป็นเวลานานแล้ว จึงขอให้มีการบรรจุตำแหน่งนี้เข้าไป เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาด้วย

และประเด็นที่สองได้เคยหารือในสภาผู้แทนราษฎรแล้ว คือเรื่องอาหารกลางวันตาดีกา หรือศูนย์อบรมจริยธรรมประจำมัสยิดใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ในขณะนี้ในเขตเทศบาลนครยะลา เขตเทศบาลเมืองเบตง และเขตเทศบาลเมืองปัตตานี ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบอาหารกลางวันตาดีกา ลักษณะอย่างนี้เป็นการจัดงบประมาณมีความลักหลั่น ไม่เสมอภาค จึงขอให้มีการจัดการโดยเร็ว อย่าไปคิดตามโครงสร้างสภาสันติสุขที่มีอยู่ในเขตตำบลอย่างเดียว ในเขตเทศบาลก็ควรจะจัดสรรให้ด้วย
.

พรรคประชาชาติ #พรรคของเรา #อาหารกลางวันตาดีกา #PartiUmmah #PartiKita #Tadika

.

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ