skip to Main Content

WORLD : อัฟกานิสถานกำลังก้าวไปสู่การพัฒนา
นักศึกษา 193 คน ทั้งชายและผู้หญิง จบการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเบนาวาในกันดาฮาร์
.
BakhtarNews
.
#ขุนคมคำ

อัฟกานิสถานกำลังก้าวไปสู่การพัฒนา นักศึกษา 193 คน ทั้งชายและผู้หญิง จบการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเบนาวาในกันดาฮาร์

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ