อัฟกานิสถานยังเข้มงวดกัญชา จับได้อีก 58 กก. หลังประกาศห้ามปลูกเพราะเป็นที่ต้องห้ามตามกฎหมายอิสลาม-หะรอม เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา – White Channel

White Channel

อัฟกานิสถานยังเข้มงวดกัญชา จับได้อีก 58 กก. หลังประกาศห้ามปลูกเพราะเป็นที่ต้องห้ามตามกฎหมายอิสลาม-หะรอม เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

WORLD : อัฟกานิสถานยังเข้มงวดกัญชา จับได้อีก 58 กก. หลังประกาศห้ามปลูกเพราะเป็นที่ต้องห้ามตามกฎหมายอิสลาม-หะรอม เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
.
จนท.ตำรวจอัฟกานิสถานจับกุมผู้ลักลอบขนส่งกัญชาจำนวน 58 กิโลกรัม ได้ที่เขตที่ 5 ของกรุงคาบูล และจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายชารีอะห์ เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
.
ทั้งนี้เมื่อเดือนมีนาคม 2566 รัฐบาลตอลีบานประกาศห้ามปลูกกัญชงหรือกัญชาในอัฟกานิสถาน เพราะเป็นสิ่งผิดกฎหมาย-หะรอม ฝ่าฝืนลงโทษตามกฎชารีอะห์
.
ตามพระราชกฤษฎีกา ของผู้นำตอลีบาน ฮิบาตุลเลาะห์ อัคฮุนด์ซาดา มีคำสั่งห้ามปลูกกัญชาทั่วประเทศ ในกรณีที่ฝ่าฝืน สวนกัญชาจะถูกทำลายและผู้ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามกฎชารีอะห์
.

ในปี2553ตามข้อมูลของสหประชาชาติ กัญชาเป็นหนึ่งในพืชผลทางการเกษตรที่เกษตรกรอัฟกันทั่วประเทศปลูกมากที่สุด ทำให้อัฟกานิสถานกลายเป็นแหล่งผลิตอันดับต้นๆของโลก

.
โดยค่าเฉลี่ยทุกปีในอัฟกานิสถานจะมีการปลูกกัญชาระหว่าง 10,000 ถึง 24,000 เฮกตาร์ ใน 17 จังหวัดจากทั้งหมด 34 จังหวัด : ข้อมูลจากหน่วยงานยาเสพติดของสหประชาชาติ (UNODC)
.
Khalid zadran โฆษกตำรวจกรุงคาบูล

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ