skip to Main Content

WORLD : อัฟกานิสถาน : จังหวัดนันการ์ฮาร์ จ้างครู 4,000 ตำแหน่ง กันไว้สำหรับสตรี 2,075 ตำแหน่ง
.
เจ้าหน้าที่ของกรมสามัญศึกษา จังหวัดนันการ์ฮาร์ กล่าวว่า พวกเขาได้เริ่มกระบวนการลงทะเบียนสำหรับครู 4,000 ตำแหน่งในจังหวัด ซึ่ง 2,075 ตำแหน่งสงวนไว้สำหรับผู้หญิง
19 พฤษภาคม 65
.
bakhtar news
.
#ขุนคมคำ

อัฟกานิสถาน : จังหวัดนันการ์ฮาร์ จ้างครู 4,000 ตำแหน่ง กันไว้สำหรับสตรี 2,075 ตำแหน่ง

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ