skip to Main Content

ฐานไม่มีเวลาทำงาน กทม. “อัศวิน” ปลด “อำนวย นิ่มมะโน” พ้นรองผู้ว่าฯกทม. อ้างภารกิจอื่นเยอะ ขณะที่เจ้าตัวเดินทางไปต่างประเทศ โยก“ชินทัต มีศุข” ผู้ช่วยเลขาเสียบแทน เหตุทำงานไม่ลงรอยกัน ดึงอดีต ข้าราชการกทม. นั่งเป็นผู้ช่วยเลขาฯ

เมื่อวันที่ 24 ส.ค.ที่ศาลาว่าการกทม. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. เปิดเผยว่า ได้ลงนามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2650/2560 ให้ พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน  รองผู้ว่าฯกทม. พ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งพล.ต.ท.ชินทัต มีศุข  ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าฯกทม. เป็นรองผู้ว่าฯกทม. แทน เนื่องจาก พล.ต.ท.อำนวย มีภารกิจสำคัญ ในการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ลงวันที่ 15 ส.ค.60 และปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นอกจากนี้ยังเป็นผู้บรรยายพิเศษในหลักสูตรต่างๆของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และยังเป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันอื่นๆ ทำให้มีเวลาในการปฏิบัติราชการให้แก่ กทม.น้อยลง ฉะนั้นเพื่อให้การบริหารราชการของกทม.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 49(3) และมาตรา 55 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 ประกอบกับข้อ 2 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 64/2559 ลงวันที่ 18 ต.ค. 59 โดยความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี ขณะเดียวกันได้ลงนามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2651/2560 เรื่องแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าฯกทม. โดยแต่งตั้งให้นายโกสิน เทศวงษ์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าฯกทม. ตั้งแต่วันที่ 24 ส.ค.60 เป็นต้นไปเช่นเดียวกัน

รายงานข่าวแจ้งว่า สาเหตุของการสั่งปลดดังกล่าวน่าจะมาจากการทำงานผู้ว่าฯกทม.และพล.ต.ท.อำนวยซึ่งเป็นตำรวจด้วยกัน ซึ่งพล.ต.ท.อำนวยมีบุคลิกในการทำงานที่เป็นตัวของตัวเอง รวมทั้งมีปัญหาในการมอบหมายงานที่ซ้ำซ้อนกับรองผู้ว่าฯกทม.คนอื่นจึงสร้างความอึดอัดใจให้การทำงานไม่ลงรอยกันมาโดยตลอด แต่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีการสั่งปลดทีมผู้บริหารเนื่องจากเป็นชุดผู้ว่าฯกทม.ที่มาจากการแต่งตั้งจากคสช. ซึ่งจะอยู่ในวาระไม่นาน

อย่างไรก็ตามสำหรับ พล.ต.ท.ชินทัต ที่มารับตำแหน่งรองผู้ว่าฯคนใหม่แทนนั้น เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2558 ในตำแหน่ง จเรตำรวจ โดย พล.ต.ท.ชินทัต มีความสนิทสนมและคุ้นเคยกับ พล.ต.ท.อำนวย เป็นอย่างดี ส่วนนายโกสินที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าฯแทนพล.ต.ท.ชินทัตนั้น ก็เป็นอดีตข้าราชการกรุงเทพมหานครระดับสูง ซึ่งเกษียณอายุราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการศึกษา.

ที่มา:เดลินิวส์

“อัศวิน”สั่งปลด”อำนวย” พ้นจากเก้าอี้รองผู้ว่าฯกทม.

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ