skip to Main Content
“อัศวิน”สั่งปลด”อำนวย” พ้นจากเก้าอี้รองผู้ว่าฯกทม.

ฐานไม่มีเวลาทำงาน กทม. “อัศวิน” ปลด “อำนวย นิ่มมะโน” พ้นรองผู้ว่าฯกทม. อ้างภารกิจอื่นเยอะ ขณะที่เจ้าตัวเดินทางไปต่างประเทศ โยก“ชินทัต มีศุข” ผู้ช่วยเลขาเสียบแทน เหตุทำงานไม่ลงรอยกัน ดึงอดีต ข้าราชการกทม. นั่งเป็นผู้ช่วยเลขาฯ

เมื่อวันที่ 24 ส.ค.ที่ศาลาว่าการกทม. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. เปิดเผยว่า ได้ลงนามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2650/2560 ให้ พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน  รองผู้ว่าฯกทม. พ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งพล.ต.ท.ชินทัต มีศุข  ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าฯกทม. เป็นรองผู้ว่าฯกทม. แทน เนื่องจาก พล.ต.ท.อำนวย มีภารกิจสำคัญ ในการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ลงวันที่ 15 ส.ค.60 และปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นอกจากนี้ยังเป็นผู้บรรยายพิเศษในหลักสูตรต่างๆของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และยังเป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันอื่นๆ ทำให้มีเวลาในการปฏิบัติราชการให้แก่ กทม.น้อยลง ฉะนั้นเพื่อให้การบริหารราชการของกทม.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 49(3) และมาตรา 55 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 ประกอบกับข้อ 2 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 64/2559 ลงวันที่ 18 ต.ค. 59 โดยความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี ขณะเดียวกันได้ลงนามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2651/2560 เรื่องแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าฯกทม. โดยแต่งตั้งให้นายโกสิน เทศวงษ์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าฯกทม. ตั้งแต่วันที่ 24 ส.ค.60 เป็นต้นไปเช่นเดียวกัน

รายงานข่าวแจ้งว่า สาเหตุของการสั่งปลดดังกล่าวน่าจะมาจากการทำงานผู้ว่าฯกทม.และพล.ต.ท.อำนวยซึ่งเป็นตำรวจด้วยกัน ซึ่งพล.ต.ท.อำนวยมีบุคลิกในการทำงานที่เป็นตัวของตัวเอง รวมทั้งมีปัญหาในการมอบหมายงานที่ซ้ำซ้อนกับรองผู้ว่าฯกทม.คนอื่นจึงสร้างความอึดอัดใจให้การทำงานไม่ลงรอยกันมาโดยตลอด แต่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีการสั่งปลดทีมผู้บริหารเนื่องจากเป็นชุดผู้ว่าฯกทม.ที่มาจากการแต่งตั้งจากคสช. ซึ่งจะอยู่ในวาระไม่นาน

อย่างไรก็ตามสำหรับ พล.ต.ท.ชินทัต ที่มารับตำแหน่งรองผู้ว่าฯคนใหม่แทนนั้น เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2558 ในตำแหน่ง จเรตำรวจ โดย พล.ต.ท.ชินทัต มีความสนิทสนมและคุ้นเคยกับ พล.ต.ท.อำนวย เป็นอย่างดี ส่วนนายโกสินที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าฯแทนพล.ต.ท.ชินทัตนั้น ก็เป็นอดีตข้าราชการกรุงเทพมหานครระดับสูง ซึ่งเกษียณอายุราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการศึกษา.

ที่มา:เดลินิวส์

“อัศวิน”สั่งปลด”อำนวย” พ้นจากเก้าอี้รองผู้ว่าฯกทม.

Back To Top
×Close search
Search