White Channel

อัสสัม อินเดียปิดโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม 600 แห่ง

WORLD : ผู้คนจากบังคลาเทศมาที่อัสสัมและสร้างภัยคุกคามต่ออารยธรรมและวัฒนธรรมของเรา (อินเดีย) ฉันได้ปิดโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม 600 แห่ง และฉันตั้งใจที่จะปิดโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามทั้งหมด เพราะเราไม่ต้องการโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม เราต้องการโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย : Himanta Biswa Sarma มุขมนตรีแห่งรัฐอัสสัม กล่าว
.
ANI รายงานเมื่อ 17 มีนาคม 66
.

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ