อาบี…ดุอาอ์ให้กับบัณฑิตมหาวิทยาลัยฟาฏอนี รุ่นที่ 18 – White Channel

White Channel

อาบี…ดุอาอ์ให้กับบัณฑิตมหาวิทยาลัยฟาฏอนี รุ่นที่ 18

SOUTH : อาบี…ดุอาอ์ให้กับบัณฑิตมหาวิทยาลัยฟาฏอนี รุ่นที่ 18
.
“ขอพระองค์ดูแลนักศึกษาทุกคน ใช้ความรู้ที่ได้รับให้ประโยชน์กับสังคมให้มากที่สุด และจงเป็นแบบอย่างแก่สังคม”
.
เมื่อ 3 กันยายน 66
ที่มา รวมคำสอนอาบี รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปากียา

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ