skip to Main Content

COVID-19 : อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยมุสลิมเบตงนำร่างผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 กลับไปฝังศพ ที่กูโบร์ ตามหลักศาสนาอิสลาม
.
เมื่อ 6ต.ค.64 นายโยธิน ประชามติรัฐ อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยมุสลิมเบตง พร้อมทีมตอบโต้โควิด- 19 กู้ภ้ยมุสลิมเบตง ได้สวมชุด PPE ป้องกันตนเอง พร้อมสวมถุงมือยางและหน้ากากอนามัย เดินทางไปตึกไอซียู โรงพยาบาลเบตงเพื่อไปรับร่างผู้เสียชีวิต เพศชาย 2 ราย ซึ่งเสียชีวิตด้วยโรค covid-19 นำกลับไปฝังศพตามพิธีการศาสนาอิสลาม ที่กูโบร์ (สุสาน ) บ้านบังนังซีแน ต.ยะรม และที่กูโบร์ ม.11 ต.อัยเยอเวงร์ อ.เบตง.จ.ยะลา เพร้อมประกอบพิธีละหมาดญานาซะห์ และปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติและมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด จนการฝังแล้วเสร็จ นับเป็นการเสียชีวิตรายที่ 12 รายแล้ว ของอำเภอเบตง จังหวัดยะลา
.
ด้านนายวงศ์วิทย์ อัครวโรทัย สาธารณสุขอำเภอเบตง เปิดเผยว่า สถานการณ์ covid-19 ในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ล่าสุด มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เสียชีวิตเพิ่มอีก 3 ราย เป็นผู้สูงอายุ ทั้ง 3 ราย โดยรายแรก เป็นเพศชาย อายุ 64 ปี บ้านเลขที่ 17/42 ม.1 ตำบลยะรม เข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลเบตง และตรวจเชื้อโควิดเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 พบติดเชื้อ ประวัติการเจ็บป่วย มีอาการ ไอ เจ็บคอ ซึ่งผู้ป่วยมีประวัติฟอกไตมาก่อน และเสียชีวิตเมื่อวันที่ 5 ต.ค.ที่ผ่านมา และได้นำศพประกอบพิธีทางศาสนาแล้ว
ส่วนรายที่ 2 เป็นเพศชาย อายุ 75 ปี บ้านเลขที่ 145 ม.7 ตำบลยะรม เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบเบตง เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน และมีปัจจัยเสี่ยงติดเชื้อของคนภายในครอบครัว จึงตรวจหาเชื้อยืนยัน (RT PCR) พบเชื้อโควิด-19 มีอาการรเจ็บป่วย มีไข้ ไอ หายใจเหนื่อย อีกทั้งมีโรคประจำตัว จากนั้นได้เสียชีวิตลง
.
และรายที่ 3 เป็นเพศชาย อายุ 65 ปี บ้านเลขที่ ม.4 ตำบลอัยเยอร์เวง ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเบตง และตรวจเชื้อโควิดเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 พบติดเชื้อ เจ็บป่วย มีอาการ ไข้ จนเสียชีวิต
อย่างไรก็ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ใน อ.เบตง อยู่ในขั้นวิกฤตพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งตัวเลขอยู่ที่ 50-60 คนต่อวัน และมีแนวโน้มจะมากขึ้นเรื่อยๆ หลังเกิดคลัสเตอร์ใหม่ตลาดสด ประกอบกับเตียงรองรับผู้ป่วยเต็มทั้งในโรงพยาบาลเบตงและโรงพยาบาลสนามไม่เพียงพอต่อการรับผู้ป่วยใหม่ที่เพิ่มสูงขึ้นทุกวัน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้แจ้งให้ อสม รอสังเกตอาการผู้ป่วยที่บ้านก่อน 1-2 วัน ในกรณีอาการทั่วไปปกติ เมื่อมีเตียงว่างจะประสานเคสโดยตรง แต่ถ้าเคสกรณีฉุกเฉินมีอาการที่ต้องเฝ้าระวัง หายใจเหนื่อยหอบ แน่นหน้าอก หรือมีโรคประจำตัวที่เสี่ยงต่อชีวิต ทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะให้พื้นที่ประเมินออกซิเจน อาการคนไข้ก่อน ว่าวิกฤตระดับไหน โดยเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินโรงพยาบาล.จะเป็นคนจัดลำดับความสำคัญเป็นรายๆ ไป
.
ล่าสุดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 วันนี้ พบผู้ป่วยรายใหม่. 51 ราย เป็นกลุ่มจากคลินิก ARI จำนวน 47 ราย กลุ่มคัดกรองเชิงรุก จำนวน 4 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 1,887 ราย แยกเป็นผู้ป่วยในอำเภอเบตง จำนวน 1,857 ราย พบจากพื้นที่อื่น ทั้งหมด 27 ราย และพบใน state Quarantine จำนวน 3 ราย กำลังรักษา 524 ราย รักษาหายแล้ว 1353 ราย มีผู้เสียชีวิตรายใหม่ 3 ราย รวมทั้งหมด 12 ราย โดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ
.
สวท.เบตงnews
.
#ขุนคมคำ

อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยมุสลิมเบตงนำร่างผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 กลับไปฝังศพ ที่กูโบร์ ตามหลักศาสนาอิสลาม

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ