White Channel

อำนวยความสะดวกช่วงฮัจญ์ “กรมท่าอากาศยาน” ปรับพื้นที่พร้อมแล้ว! ลุยก่อสร้าง “เทอร์มินอล” หลังใหม่ สนามบิน “นราธิวาส”

SOUTH : อำนวยความสะดวกช่วงฮัจญ์ “กรมท่าอากาศยาน” ปรับพื้นที่พร้อมแล้ว! ลุยก่อสร้าง “เทอร์มินอล” หลังใหม่ สนามบิน “นราธิวาส” 1.2 หมื่น ตร.ม. 639 ล้าน งานคืบ 1% พร้อมเปิดให้บริการปี 68 รองรับผู้โดยสารได้ 1.7 ล้านคนต่อปี
.
รายงานข่าวจากกรมท่าอากาศยาน (ทย.) แจ้งว่า ขณะนี้ ทย. ได้เริ่มดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ พร้อมครุภัณฑ์อำนวยความสะดวก ท่าอากาศยานนราธิวาส วงเงินประมาณ 639 ล้านบาทแล้ว โดยมีกิจการร่วมค้า ซีไอเอส เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้าง ภาพรวมการก่อสร้างคืบหน้า 1.18% ปัจจุบันดำเนินการปรับพื้นที่ก่อนก่อสร้างแล้วเสร็จ 100% ขณะที่ในส่วนของอาคารสำนักงานสนามของโครงการ อยู่ระหว่างการปูกระเบื้องพื้น แล้วเสร็จ 60% และติดตั้งโครงฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 70% ส่วนงานรั้วรอบโครงการ รั้วในเขตการบิน (airside) อยู่ระหว่างเก็บรายละเอียด แล้วเสร็จ 90% และรั้วนอกเขตการบิน (Landside) แล้วเสร็จ 70%
.
รายงานข่าวแจ้งต่อว่า การก่อสร้างจะใช้เวลาประมาณ 3 ปี คาดว่าจะแล้วเสร็จ และสามารถเปิดให้บริการได้ประมาณปี 68 สำหรับโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย 4 งาน ได้แก่ 1.งานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ฯ เป็นอาคาร 2 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 1.2 หมื่นตารางเมตร (ตร.ม.) เชื่อมต่อกับอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน, 2.งานปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารหลังเดิม ให้เป็นสำนักงานท่าอากาศยาน และพื้นที่รองรับผู้โดยสารในช่วงพิธีฮัจญ์ พื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 3 พัน ตร.ม., 3.งานก่อสร้างอาคารประกอบอื่นๆ อาทิ งานต่อเติมอาคารหลังคาอาคารอเนกประสงค์ อาคารห้องน้ำ อาคารจุดตรวจค้นหน้าท่าอากาศยาน งานถนนโดยรอบอาคาร และงานภูมิสถาปัตยกรรม
.
และ 4.งานครุภัณฑ์จัดซื้อและสิ่งอำนวยความสะดวกอาคารที่พักผู้โดยสาร เช่น งานสายพานลำเลียงสัมภาระ งานสะพานเทียบเครื่องบิน งานลิฟท์โดยสารและบันไดเลื่อน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เมื่อโครงการดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานนราธิวาส ให้สามารถรองรับผู้โดยสารทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศได้ไม่น้อยกว่า 600 คนต่อชั่วโมง (ชม.) หรือ 1.7 ล้านคนต่อปี จากปัจจุบันรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 8 แสนคนต่อปี
.
รายงานข่าวแจ้งอีกว่า ท่าอากาศยานนราธิวาส เป็นท่าอากาศยานที่มีความสำคัญในการเชื่อมโยง 3 จังหวัดชายแดนใต้สู่ส่วนกลาง และภูมิภาค ซึ่งนอกจากให้บริการผู้โดยสารเที่ยวบินพาณิชย์ เที่ยวบินราชการ เที่ยวบินส่วนบุคคลแล้ว ยังเป็นท่าอากาศยานที่ให้บริการเช่าเหมาลำ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยมุสลิมเดินทางจากประเทศไทยไปประกอบพิธีฮัจญ์ทุกๆ ปี ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียด้วย ทั้งนี้ ก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท่าอากาศยานนราธิวาส มีผู้โดยสารมาใช้บริการประมาณ 2.3 แสนคนต่อปี แต่ที่ต้องก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ เนื่องจากปัจจุบันอาคารผู้โดยสารหลังเดิมมีสภาพค่อนข้างเก่าทรุดโทรม เนื่องจากใช้งานมาเป็นเวลานาน
.
รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า อีกทั้งในช่วงพิธีฮัจญ์ จะมีผู้โดยสารชาวไทยมุสลิม มาใช้บริการท่าอากาศยานนราธิวาส เพื่อเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์เป็นจำนวนมาก ทำให้อาคารผู้โดยสารรองรับไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตามอาคารผู้โดยสารหลังใหม่นี้ จะให้บริการพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันตามมาตรฐานสากล มีการออกแบบตกแต่งสถาปัตยกรรมที่สวยงาม และคงอัตลักษณ์ท้องถิ่น พร้อมทั้งนำลักษณะความเรียบง่ายของประชากรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มาเป็นองค์ประกอบหลักของอาคาร โครงสร้างของห้องผู้โดยสารขาออก ยังจัดให้มีลักษณะเป็นครีบแบนบางเรียงกัน ปราศจากวัสดุตกแต่งใดๆ เพื่อแสดงออกถึงความเรียบง่าย แต่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
.
ที่มา เดลินิวส์

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ