skip to Main Content

NEWSCLIP : อำเภอเบตง แจ้งประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักและเตรียมรับมืออุทกภัย ช่วง 7 – 13 พฤศจิกายนนี้
.
นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง ได้ติดตามข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่าในช่วงวันที่ 7 – 13 พฤศจิกายน 2564 คาดการณ์มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง มีพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังอุทกภัย 11 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ นครศรีธรรมราช สตูล พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สุราษฎร์ธานี กระบี่ ระนอง และภูเก็ต
นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง กล่าวว่า สำหรับพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา ได้เตรียมความพร้อมป้องกันรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ ในช่วงวันที่ 7 – 13 พฤศจิกายน 2564 พร้อมกำชับให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ติดตามเฝ้าระวังสภาพอากาศ และสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่ลาดเชิงเขา พื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ชุมชนเมืองที่อาจได้รับผลกระทบ พร้อมให้จัดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ รถปฏิบัติการ และเครื่องจักรกลสาธารณภัย เข้าประจำจุดเสี่ยงน้ำท่วม ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีที่เกิดภัย และบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยประชาชน ให้ดำเนินการในทุกช่องทาง ทั้งสื่อออนไลน์ วิทยุชุมชน หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน โดยให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระมัดระวังน้ำป่าไหลหลาก และดินถล่มที่อาจเกิดขึ้นได้ ขอให้ชาวบ้านเก็บข้าวของเครื่องใช้ไว้ที่สูง และติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อม อพยพอยู่ในที่ปลอดภัย ติดตามข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด และแจ้งข้อมูล การขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ
.
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน สามารถขอความช่วยเหลือ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 073-23 1147 หรือ ทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” และแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784 ตลอด 24 ชั่วโมง
.
สวท.เบตงnews
.

อำเภอเบตง แจ้งประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักและเตรียมรับมืออุทกภัย ช่วง 7 – 13 พฤศจิกายนนี้

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ