skip to Main Content

COVID-19 : อำเภอเมืองยะลา จ.ยะลา เตรียมปูพรมชุมชนเขตตลาดเก่า ตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ด้วย ATK ทุกบ้าน
.
นายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอเมืองยะลา จ.ยะลา เปิดเผยว่า สถานการณ์โควิด 19 ในเขตอำเภอเมืองยะลา ยังคงมีการพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ซึ่งชุมชนเขตตลาดเก่ายังคงเป็นชุมชนที่มีการพบการระบาดมากที่สุด ประกอบกับตัวเลขการติดเชื้อแต่ละวันจะปรากฏที่ชุมชนนี้เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นจึงได้มีการหารือร่วมกันทุกฝ่ายเตรียมที่จะดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกในลักษณะแบบ Antigen test kit หรือ ATK เข้าไปในแต่ละบ้าน โดยที่แต่ละบ้านจะมีการสุ่มตรวจอย่างน้อย 2 คน เพื่อเป็นการแยกผู้ติดเชื้อออกจากสมาชิกภายในบ้านให้เร็วที่สุด ซึ่งจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เร็วขึ้น ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายจะเป็นประชาชนในเขตชุมชนตลาดเก่าจำนวน 5,000 คน คาดว่าใช้ระยะเวลาดำเนิน 3 วันจะแล้วเสร็จ

นายอำเภอเมืองยะลา กล่าวด้วยว่า สำหรับการตรวจ Antigen test kit หรือ ATK นั้นหากมีครอบครัวไหนตรวจพบผลเป็นบวกหรือมีการติดเชื้อ ก็จะทำการตรวจทั้งครอบครัว เพื่อที่จะนำคนกลุ่มนี้เข้าสู่กระบวนการการรักษาและการแยกกักตัวต่อไป

#ข่าวสวทยะลา
#เพจสวทยะลากรมประชาสัมพันธ์

อำเภอเมืองยะลา จ.ยะลา เตรียมปูพรมชุมชนเขตตลาดเก่า ตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ด้วย ATK ทุกบ้าน

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ