skip to Main Content

POLITICS : อิบรอเฮม หวันแหละ ผู้สมัคร ส.ก.เขตประเวศ พรรคไทยสร้างไทย อีกหนึ่งผู้สมัครเยาวชนคนรุ่นใหม่ มีความรู้ทั้งสายศาสนาซึ่งจบจาก Darul Uloom Nadwatul Ulama และสายสามัญ คณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง ที่ มหาวิทยาลัยปทุมธานี Pathumthani University ขออาสาทำหน้าที่พร้อมรับใช้ประชาชน
.
ได้โพสต์ข้อความผ่านเพจ เน้นย้ำนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมุสลิม ใจความว่า
.
#ปรับปรุงโรงเรียนในสังกัด กทม.ไม่ให้ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานในการนับถือศาสนาของพี่น้องมุสลิม “นักเรียนหญิงต้องได้คลุมฮิญาบ นักเรียนชายต้องได้ใส่กางเกงขายาว” เพื่อไม่เป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานในการนับถือศาสนาเเละปฏิบัติศาสนาของประชาชนมุสลิม.
.
ในช่วง #เดือนรอมฎอน เราะมะฎอน นี้ ผมได้ลงพื้นที่แนะนำตัวกับ #พี่น้องมุสลิม จึงมีโอกาสได้รับฟังปัญหาต่างๆจากพี่น้องที่ได้สะท้อนให้ทราบ รวมทั้งข้อเสนอแนะดีๆที่สามารถทำได้เลย และควรเร่งทำด้วย!
ผู้ว่าฯกทม…..ควรทำอะไรบ้าง? ลองฟังดูครับ
-ควรส่งเสริมการท่องเที่ยว
ดึงพี่น้องมุสลิมเข้ามาสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
-ควรประสานเอกชน จัดอาหารฮาลาลในโรงแรมที่พักเพิ่มเติม รับการเปิดเศรษฐกิจเต็มรูปแบบ
-เพิ่มสถานที่ละหมาด ตามจุดบริการนักท่องเที่ยว
-สนับสนุนงบประมาณ เรื่องค่าตอบเเทนครูสอนคุรุสัมพันธุ์ (ตาดีกา)
-ปรับปรุงโรงเรียนในสังกัด กทม.ไม่ให้ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานในการนับถือศาสนาของพี่น้องมุสลิม “นักเรียนหญิงต้องได้คลุมฮิญาบ นักเรียนชายต้องได้ใส่กางเกงขายาว” เพื่อไม่เป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานในการนับถือศาสนาเเละปฏิบัติศาสนาของประชาชนมุสลิม
ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่พี่น้องมุสลิม ทั้งเขตหนองจอก สะพานสูง สวนหลวง ลาดกระบัง ราชเทวี พญาไท เขตประเวศ และเขตอื่นๆ ได้แลกเปลี่ยนกันกับผมและทีมงาน และแต่ละเรื่องมีรายละเอียดครบถ้วน ชัดเจน โดยเฉพาะปัญหาที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร ซึ่งผมเชื่อว่าหากพวกเราไทยสร้างไทย มีโอกาสได้เข้าไปรับใช้พี่น้องชาว กทม.ยืนยันว่าปัญหาและข้อเสนอแนะเหล่านี้สามารถดำเนินการได้ไม่ยากครับ…
.
[โรงเรียนสังกัดกรุงเทพ ต้องใส่ฮิญาบ-ขายาว ได้] พี่น้องมุสลิมบอกเราว่าโรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร ยังห้ามนักเรียนหญิงที่ต้องคลุมฮิญาบ เเละนักเรียนชายที่ต้องสวมกางเกงขายาว ในการเข้าเรียนตามปกติ ทั้งๆที่ระเบียบการเเต่งกายของนักเรียนนั้น กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้เเต่งกายตามศาสนบัญญัติได้
เรื่องนี้แก้ไขได้ง่าย โดยทำหนังสือถึงโรงเรียนภายใต้สังกัด กรุงเทพมหานคร ให้เข้าใจเเละปฏิบัติตาม ระเบียบของ กระทรวงศึกษาธิการฯอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่เป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานในการนับถือเเละปฏิบัติตามศาสนนิยมตามที่บัญญัติไว้
.
[ครูสอนคุรุสัมพันธุ์ ต้องมีขวัญกำลังใจ] ในปัจจุบันพบว่า ครูผู้สอนในโรงเรียนคุรุสัมพันธ์ วันเสาร์อาทิตย์ตามมัสยิดต่างๆ ซึ่งสอนศาสนาอิสลามขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งเน้นให้เด็กเยาวชนในชุมชน เป็นคนดีมีศีลธรรม มีคุณธรรม เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคมประเทศชาติ ยังไม่มีค่าตอบเเทน เป็นการทำเเบบจิตอาสา ยังไม่มีการเหลียวเเลจากภาครัฐ ซึ่งเรื่องนี้แก้ไขได้โดยการสนับสนุนงบประมาณ ค่าตอบเเทนครูสอนคุรุสัมพันธุ์ (ตาดีกา)เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนทุนคน
.
[ห้องละหมาด เพื่อพี่น้องมุสลิม] ประชากรมุสลิมทั้งที่เป็นประชากรหลัก เเละประชากรเเฝง ใน กทม.มีอยู่เป็นจำนวนมาก หากประเทศไทยจะเปิดการท่องเที่ยวเต็มรูปเเบบ เชื่อว่าจะมีนักท่องเที่ยว ทั้งจากกลุ่มประเทศอาหรับ และกลุ่มประเทศอาเซียนมากขึ้น เเต่เราพบว่า สถานที่ละหมาด ตามสถานท่องเที่ยว หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน มีไม่เพียงพอและทั่วถึง เรื่องนี้จึงเป็นอีกกรณี ที่จะต้องพิจารณา จัดเตรียมสถานที่ละหมาดในที่สาธารณะ ทั้งในห้าง หน่วยงานเอกชน หน่วยงานรัฐ สถานที่ท่องเที่ยว ให้ทั่วถึง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเเละนักท่องเที่ยวในอนาคต
.
[กระตุ้นเศรษฐกิจ ด้วยอาหารฮาลาล] โรงเเรมต่างๆ ในกทม.ยังไม่ค่อยมีการจัดอาหารฮาลาล ไว้บริการนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ ซึ่งทำให้ประเทศไทยที่กำลังเปิดรับนักท่องเที่ยว ทั้งกลุ่มอาหรับ เเละกลุ่มอาเซียน เสียโอกาสและอาจขาดรายได้ในส่วนนี้ไป จึงเห็นควรที่กทม.จะต้องประชาสัมพันธ์ กระตุ้นให้ โรงเเรม ห้างสรรพสินค้า ใน กทม. จัดทำอาหารฮาลาล ต้อนรับผู้ใช้บริการให้เพียงพอต่อไป
.
ในช่วงถือศีลอด หรือ #เดือนรอมฎอน ขออวยพรให้พี่น้องทุกท่านได้ปฏิบัติศาสนกิจครบถ้วนตลอดเดือนศักสิทธิ์ เดือนแห่งความศรัทธา ตามที่ทุกท่านได้ แน่วแน่และมุ่งหวังตั้งใจครับ
น.ต.ศิธา ทิวารี – Sita Divari เบอร์ 11
คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ Sudarat Keyuraphan
พรรคไทยสร้างไทย
#พรรคไทยสร้างไทย
#ทีมศิธา #เบอร์11
#เลือกศิธามายกทีม
#เลือกไทยสร้างไทยยก
#คิดต่างเพื่อคนกรุงเทพ
#ผลิตโดย อิบรอเฮม หวันแหละ เลขที่ 206/1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 , เเขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 จำนวน 1 ชุด ตามวันเวลาที่ปรากฏ ที่ส่งมาในครั้งนี้

อิบรอเฮม หวันแหละ ผู้สมัคร ส.ก.เขตประเวศ พรรคไทยสร้างไทย อีกหนึ่งผู้สมัครเยาวชนคนรุ่นใหม่

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ