White Channel

อิรักคาดอุณหภูมิทะลุ 50 องศาฯ ผลพวงคลื่นความร้อน

WORLD : อิรักคาดอุณหภูมิทะลุ 50 องศาฯ ผลพวงคลื่นความร้อน
.
หอสังเกตุการณ์ภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมของอิรัก คาดการณ์ว่าคลื่นความร้อนจะแผ่ปกคลุมอิรักในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า โดยอุณหภูมิจะสูงทะลุ 50 องศาเซลเซียส
.
หอสังเกตุการณ์กรีน อิรัก (Green Iraq) ระบุว่าอุณหภูมิจะพุ่งแตะระดับสูงสุดที่ 52 องศาเซลเซียสในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคม และสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคม โดยอุณหภูมิร้อนที่สุดที่เคยบันทึกไว้ในอิรักอยู่ที่ 53.6 องศาเซลเซียสในจังหวัดบาสราทางตอนใต้ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2016
.�อนึ่ง กฎหมายอิรักระบุว่าเมื่ออุณหภูมิสูงถึง 50 องศาเซลเซียส รัฐบาลจะกำหนดวันหยุดสำหรับสถาบันต่างๆ ยกเว้นกองกำลังความมั่นคงและบริการทางการแพทย์
.
19 กรกฎาคม 66
ขอบคุณ : ซินหัว

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ