skip to Main Content

UPDATE : อิรักจะเซ็นสัญญา 2.6 พันล้านดอลลาร์กับบริษัทของเกาหลีใต้สำหรับโครงการท่าเรือที่วางแผนไว้เป็นเวลานาน

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ผู้จัดการท่าเรืออิรักกล่าวว่า รัฐบาลอิรักได้ตกลงที่จะลงนามในสัญญามูลค่า 2.625 พันล้านดอลลาร์กับ บริษัท แดวู (Daewoo Engineering & Construction) ของเกาหลีใต้ เพื่อสร้างท่าเรือสินค้าขนาดยักษ์ทางตอนใต้ของประเทศในระยะแรก

ท่าเรือแกรนด์ฟอว์ ที่วางแผนไว้เป็นเวลานาน เป็นหนึ่งในหลายโครงการที่อิรักหวังว่า จะสร้างเส้นทางคมนาคมที่รวดเร็ว ระหว่างตะวันออกกลางและยุโรปโดยข้ามคลองสุเอซ

ฟัรฮาน อัล-ฟัรตูซี (Farhan al-Fartousi) ผู้อำนวยการของบริษัทท่าเรืออิรักกล่าวว่า ภายใต้สัญญาที่คาดว่าจะลงนามในวันอาทิตย์นี้ บริษัทแดวูจะจัดการเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ซึ่งรวมถึงการสร้างท่าเทียบเรือ 5 แห่ง เพื่อขนถ่ายเรือและลานสำหรับตู้คอนเทนเนอร์

นอกจากนี้ แดวู จะดำเนินการขุดลอกและขุดเจาะเพื่อสร้างช่องทางการเข้าถึงอีกด้วยด้วย

โดยระยะแรกจะทำให้ท่าเรือสามารถรองรับตู้คอนเทนเนอร์ได้ 3 ล้านตู้ และเขากล่าวเสริมว่า ระยะเวลาการก่อสร้างทั้งสามควรเสร็จสิ้นภายในเวลาไม่ถึง 4 ปี ซึ่งอิรักพร้อมที่จะเซ็นสัญญากับบริษัทใดๆก็ตาม ที่มีความสนใจในช่วงอื่นๆ

สำหรับตอนนี้ในการรองรับเรือสินค้า อิรักต้องใช้ท่าเรือ อุม กอสร์ (Umm Qasr) ทางตอนใต้ของประเทศเป็นหลักซึ่งตั้งอยู่ที่ด้านบนสุดของเส้นทางเดินเรือในอ่าวเชิงกลยุทธ์

ซึ่งท่าเรือแกรนด์ฟอว์ จะอยู่ลึกเข้าไปอีก ทำให้สามารถรองรับเรือคอนเทนเนอร์เป็นจำนวนมากได้

อิรักจะเซ็นสัญญา 2.6 พันล้านดอลลาร์กับบริษัทของเกาหลีใต้

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ